Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00074/2021
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:További Szitakötő licenszek beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. május 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum