Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00054/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Arcanum adatbázisok – 2021.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. március 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum