Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00042/2021
Ajánlatkérő neve:Pannon Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:MATLAB Campus-Wide licence beszerzése (1432)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. március 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum