Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00061-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Közbeszerzési eljárás tárgya:SAP üzemeltetési és egyedi szolgáltatások biztosítása 2017-re
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum