Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00030/2021
Ajánlatkérő neve:Dunamelléki Református Egyházkerület
Közbeszerzési eljárás tárgya:Veresegyházi Református Ált.Isk. bővítése II. ütem
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2021. március 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum