Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00019/2021
Ajánlatkérő neve:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közbeszerzési eljárás tárgya:Motorhajtóanyagok mintavételezése, elemzése
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2021. február 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum