Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00011/2021
Ajánlatkérő neve:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:FMTP splitter csere
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. február 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum