Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00007/2021
Ajánlatkérő neve:Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Közbeszerzési eljárás tárgya:CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási szolgáltatások biztosítása, elektronikus bizonylatkezelő modul bevezetése és üzemeltetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. február 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum