Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00245/2020
Ajánlatkérő neve:IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:e-SZIG kártyaprofil felülvizsgálat
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum