Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00069-2017.
Ajánlatkérő neve:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:815 mm főtükör-átmérőjű, robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása, automatizált csillagászati mérések végzésére
Jogalap:Kbt. 98. § (4) a)
Döntés dátuma:2017. február 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum