Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00238/2020
Ajánlatkérő neve:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Soproni Új Iparterület földgázellátás biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum