Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00242/2020
Ajánlatkérő neve:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Inforex Treasury Rendszer továbbfejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum