Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00234/2020
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Brainlab Curve neuronavigációs berendezés bővítése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum