Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00226/2020
Ajánlatkérő neve:Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében a Budapest II. Kerület, belterület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, valamint a 13204/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén elhelyezkedő „B”, „C”, „C2”, „D”, és „G” jelű épületek átalakításához szükséges továbbtervezési szolgáltatás teljes körű ellátása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum