Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00219/2020
Ajánlatkérő neve:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Közbeszerzési eljárás tárgya:BURSA (EPER-BURSA) alkalmazástámogatás
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum