Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00217/2020
Ajánlatkérő neve:Petőfi Irodalmi Múzeum
Közbeszerzési eljárás tárgya:Kulturális gyűjtemény megvásárlása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum