Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00211/2020
Ajánlatkérő neve:Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Karakas Pasa tornyának helyreállítása
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2020. november 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum