Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00185/2020
Ajánlatkérő neve:Dunakeszi Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Dunakeszin megvalósuló művészeti iskola és művészeti központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. október 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum