Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00184/2020
Ajánlatkérő neve:Digitális Kormányzati Ügynökség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Közbeszerzési eljárás tárgya:EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. október 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum