Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00043-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapest XII. Tarpatak u. (1-8.sz.), Patkó u. (Patkó köz – Kútvölgyi út ) és Patkó közben 218 fm D160 KPE és 237 fm D110 KPE vízvezeték rekonstrukció, a kapcsolódó csomópontok és rákötések kiépítésével, valamint bekötővezetékek átépítésével együtt
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. február 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum