Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00173/2020
Ajánlatkérő neve:Tata Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Tata Angolkerti rehabilitáció
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2020. október 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum