Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00150/2020
Ajánlatkérő neve:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Közbeszerzési eljárás tárgya:FŐNIX Rendszer- Egészségügyi Adatok Integrációja
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. szeptember 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum