Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00145/2020
Ajánlatkérő neve:Országgyűlés Hivatala
Közbeszerzési eljárás tárgya:Csomagvizsgáló berendezések beszerzése (757)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2020. augusztus 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum