Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00134/2020
Ajánlatkérő neve:Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Akadálymentesítés I. – Tabáni lift
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2020. július 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum