Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00130/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:InFoRex rendszer fejlesztése és támogatása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum