Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00125/2020
Ajánlatkérő neve:Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:InFoRex rendszer műszaki-technikai megújítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 16.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum