Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00123/2020
Ajánlatkérő neve:Dunamelléki Református Egyházkerület
Közbeszerzési eljárás tárgya:Lónyai utcai Református Gimnázium felújítása II. ütem
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2020. július 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum