Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00121/2020
Ajánlatkérő neve:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan megvalósítandó földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2020. július 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum