Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00117/2020.
Ajánlatkérő neve:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Közlekedési szolgálat OKKER szoftverének üzembentartása 2020-2022.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum