Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00118/2020.
Ajánlatkérő neve:Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Közbeszerzési eljárás tárgya:Napközi Erzsébet-táborok helyszíni ellenőrzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2020. június 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum