Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00045-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Export-Import Bank Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:SEPA szabvány szerinti utalások biztosítása a SWIFT rendszerben
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum