Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Zöld közbeszerzés

Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását.

Az állam és az önkormányzatok a beszerzési piacon ma Európában a legnagyobb fogyasztónak számítanak, a közszféra beszerzései az EU-ban a jelenlegi adatok szerint éves szinten hozzávetőleg 2 millárd € értéket tesznek ki, amely nagyjából megfelel az EU GDP-je 17%-ának. Mindezek tükrében egyértelmű tehát, hogy az állam, illetve az önkormányzatok bármilyen magatartást is tanúsítanak a beszerzések, közbeszerzések vonatkozásában, az komoly hatást gyakorol a piacra. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárások során környezetbarát termékek és szolgáltatások megrendelésére kerül sor, az ajánlatkérők „zöld” beszerzéseikkel példát mutathatnak a fogyasztóknak és befolyásolhatják a piacot, s az ipar ösztönzést kaphat az ajánlatkérők igényeinek megfelelő „zöld” technológiák kialakítására, környezetbarát termékek fejlesztésére.

Magyarországon biztosított a lehetőség a közbeszerzések „zöldítésére”, így a Közbeszerzési Hatóság kiemelt célja, hogy információkkal segítse az ajánlatkérőket és ajánlattevőket annak tényleges megvalósulása érdekében.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. §-a (1) bekezdésének 20. pontja felhatalmazást tartalmaz a Kormány részére, hogy rendeletben állapítsa meg a  közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját. A kormányrendeletet kihirdetését követően honlapunkon a Főmenü > Jogszabályi környezet > Közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok menüpontban közzétesszük.

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy az Európai Bizottság a zöld közbeszerzésekre vonatkozó helpdesk szolgáltatást üzemeltet, amely elsődleges célja az érintettek aktuális információkról történő tájékoztatása, kérdéseik megválaszolása. Kérdéseket angol, német és francia nyelven lehet feltenni, amelyekre adott válasz azonban nem tekinthető a Bizottság hivatalos álláspontjának.

A helpdesk elérhetőségei:

E-mail: gpp-helpdesk@iclei.org

Telefon: +49 761 368 920

Az Európai Bizottság zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos hírlevelei (GPP Newsletter) angolul

Az Európai Bizottság hivatalos, zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos weboldala: http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm

Zöld közbeszerzési követelményrendszer

A zöld közbeszerzés alapját a termékek és szolgáltatások tekintetében meghatározott környezetvédelmi követelmények jelentik. Az Európai Unió tagállamaiban számos, többségében egymástól eltérő zöld közbeszerzési nemzeti feltételrendszer került elfogadásra. Az Európai Bizottság COM(2008) 400 számú „Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés” című közleménye meghatározta azt a célkitűzést, mely szerint az egységes piac torzulásának és az uniós versenyképesség csökkenésének elkerülése érdekében a tagállamok zöld közbeszerzési feltételrendszereinek összehangolására van szükség. Az egységes zöld közbeszerzési követelmények rendszerének felállításával és érvényesítésével e célkitűzésnek megfelelően hatékonyabban és szélesebb körben alkalmazhatnak zöld közbeszerzési szempontokat az ajánlatkérők. Az egységes zöld közbeszerzési követelményrendszer a zöld közbeszerzési eljárás alkalmazására leginkább megfelelőnek tartott 21 termék- és szolgáltatáscsoport tekintetében állapít meg előírásokat, amelyeknek folyamatos bővítését tervezi az Európai Bizottság. Az egységes követelmények a beszerzés tárgyának meghatározásakor, a közbeszerzési műszaki leírásban, az alkalmassági feltételek körében, a bírálati szempontok között, valamint a szerződés teljesítési feltételeinek megadásakor egyaránt felhasználhatóak. A követelmények egyrészt az ökocímkézésre vonatkozó hatályos közösségi és tagállami követelmények, másrészt pedig az ágazati érdekeltek és a civil társadalom által biztosított információk alapján kerültek meghatározásra. Az egységes követelményrendszer alkalmazása nem kötelező, az Európai Bizottság azonban felhívta a tagállamokat azok használatának ösztönzésére.

Az egységes követelmények „alap” és „átfogó” követelményekre tagolódnak, amelyek lehetővé teszik a zöld közbeszerzések egyszerűbb, valamint magasabb szintű, ambiciózusabb alkalmazását. Figyelemmel arra, hogy az „átfogó” követelmények az „alap” követelményekre épülnek, a két rendszer közötti különbség a vállalások mértékében és a rendelkezésre álló környezetbarát termékek nagyságrendjében tapasztalható eltéréseket is jelzi, miközben a piacokat innovatív fejlesztések elérésére ösztönzi.

Az Európai Bizottság a 2008-ban és 2010-ben megalkotott úgynevezett „első és második generációs” 18 termékcsoportra vonatkozó követelményrendszert 2012 januárjában felülvizsgálta, melyek közül 8 termék tekintetében a követelményrendszer aktualizálásra került, továbbá az egy újabb termékkörrel (belső világítások) bővült. A 2012 januártól aktuális 19 termékcsoportra vonatkozó egységes követelményrendszer elérhető INNEN .

Hasznos linkek

OECD - Zöld közbeszerzési honlap:

A Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsának honlapja:

A zöld szemléletű beszerzések fóruma:

Az Európai Városok Szövetségének (EUROCITIES) honlapja:

Útmutató az Európai Bizottság környezetbarát közbeszerzési kritériumairól:

Információk az Európai Unió ökocímkéjének közbeszerzésekben történő használatáról:

LEAP (Local Authority Environmental Management and Procurement) – Helyi Önkormányzatok Környezetvédelmi Menedzsmentje és Közbeszerzése: Zöld közbeszerzési eszköztár:

  • Az eszköztár útmutatást ad az önkormányzatok számára, hogy hogyan valósíthatják meg a zöld közbeszerzést szisztematikusan és hatékonyan Környezetvédelmi Vezetési Rendszerük (EMAS) szerves részeként. Elérhető angol, spanyol, portugál, görög és svéd nyelven.
  • www.leap-gpp-toolkit.org

Az Európai Bizottság hulladékgazdálkodással kapcsolatos oldala :

Tanulmányok és információk a fenntartható közlekedések vonatkozásában:

Az Európai Bizottság hivatalos, zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos weboldala:

Információk az Európai Unió ökocímkéjéről:

Információk a magyar Környezetbarát Termék védjegyről:

A magyar Környezettudományi Központ honlapja:

A RELIEF projekt eredményei:

Az Európai Bizottság megbízásából a Take 5 konzorcium [Virage (Hollandia), a Macroscopio (Olaszország), a Global 2 Local (Nagy-Britannia), a Környezettudományi Központ (Magyarország) és a SYKE (Finnország)] által elkészített helyzetfelmérés „Green Public Procurement in Europe, Status Overview, 2005.:

BuySmart+ projekt:

ProcA projekt: