Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Megjelentek a 2020-tól alkalmazandó, új közbeszerzési értékhatárok

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a közbeszerzési irányelvekben meghatározott eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és szükség szerint hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

A fentieknek megfelelően 2019-ben a Bizottság felülvizsgálta az értékhatárokat, amelyekre vonatkozó módosítások október 30-án kerültek elfogadásra. Az új közbeszerzési értékhatárokat megállapító rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. október 31-én történő kihirdetését követő huszadik napon lépnek hatályba, az új értékhatárokat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni . (A 2019/1827-1830 számú (EU) bizottsági rendeletek a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK irányelvek egyes értékhatárokat megállapító cikkeit módosítják.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a módosítások eredményeként ugyan több esetben csökkennek az értékhatárok, azonban a kapcsolódó 2019/C 370/01 számú bizottsági közleményben megállapított magasabb euróárfolyamon történő átváltás miatt ez a csökkenés forintban mérsékeltebben jelentkezik.

Nem változik Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások vonatkozásában a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérők esetén 750 000 euróban, közszolgáltató ajánlatkérők esetén 1 000 000 euróban megállapított értékhatár, azonban - figyelemmel az alkalmazott árfolyamra – a forintban meghatározott értékhatár emelkedni fog!

Az új értékhatárokról a Közbeszerzési Hatóság részletes Elnöki Tájékoztatót dolgoz ki.

Az Európai Bizottság rendeletei, valamint a kapcsolódó közlemény az alábbi linkeken érhetők el:
•    A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1827 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 30.) a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a koncessziókra vonatkozó értékhatárok tekintetében történő módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1827&from=EN

•    A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1828 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 30.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&from=EN

•    BIZOTTSÁG (EU) 2019/1829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 30.) a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&from=EN

•    A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1830 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 30.) a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1830&from=EN

•    A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=EN