Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Közleménye az EKR-ben jelentkező hibák bejelentéséről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint az ajánlatkérők, főszabály szerint, a 2018. április 15. napját követően megindított közbeszerzési eljárásaikat, koncessziós beszerzési eljárásaikat és tervpályázati eljárásaikat kizárólag elektronikusan, az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) alkalmazásával folytathatják le. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az EKR a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. A közbeszerzésekért felelős miniszter az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet 1. §-ában az EKR üzemeltetésére és fenntartására a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (a továbbiakban: NEKSZT Kft.) jelölte ki.

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében a jogalkalmazók az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is.

A Közbeszerzési Hatóság hatásköre nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására.

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével, alkalmazásával, a hirdetmények szakmai tartalmával, kitöltésével és feladásával kapcsolatos kérdésekben továbbra is, változatlanul áll a jogalkalmazók rendelkezésére a /gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/ linken található elérhetőségek valamelyikén.