Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Jogi tanácsadó (jogász)

A Közbeszerzési Hatóság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet jogi tanácsadó (jogász) munkakör betöltésére – határozatlan időre – a Közszolgálati és Támogató Főosztályra.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Ellátandó feladatok:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben a Közbeszerzési Hatóság részére meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásának jogi támogatása.

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • közreműködik a Hatóság részére megküldött jogszabálytervezetek véleményezésében;
 • közreműködik jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozásában;
 • állásfoglalás keretében felvilágosítást ad a közbeszerzéseket érintő általános megkeresésekre;
 • részt vesz a jogalkalmazást, a gyakorlati munkát segítő tájékoztatók, segédletek összeállításában;
 • közreműködik az öntisztázással kapcsolatos feladatok ellátásában;
 • közreműködik a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzésében;
 • egyéb a főosztályt érintő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 6 hónap próbaidő
 • állam- és jogtudományi doktori végzettség;
 • MS Office felhasználó szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • OKJ-s közbeszerzési referens szakképesítés vagy felsőoktatási intézmény által szervezett közbeszerzési szakirányú továbbképzésen szerzett szakirányú szakképzettség;
 • idegen nyelv ismerete;
 • közigazgatási vizsgák megléte (a 35/1998. (II.27.) Korm.rendelet szerinti közigazgatási szakvizsga);
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat;
 • közbeszerzési szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szervező és kommunikációs képesség;
 • jó együttműködő-készség;
 • pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes közszolgálati önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint);
 • motivációs levél;
 • a végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kardos Andrea nyújt a 882-8515-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címre történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi tanácsadó)
 • Elektronikus úton dr. Kardos Andrea humánpolitikai referens részére a kardos.andrea@kt.hu e-mail címre;
 • Személyesen: dr. Kardos Andrea humánpolitikai referens részére (1026 Budapest, Riadó utca 5.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közbeszerzési Hatóság honlapján: www.kozbeszerzes.hu ; 2017. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. február 1.