Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közlemény a HNT-k feladásáról

A 2018. április 15. napját követően megindított hirdetmény nélküli tárgyalásokban az ajánlatkérő és a Közbeszerzési Hatóság között a kommunikáció kizárólag EKR-en keresztül történik. Az EKR-ben megindított és lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti kötelezettséget az ajánlatkérők az EKR-en keresztül teljesítik.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak küldött tájékoztatás tartalmából az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) szóló tájékoztatást és a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást nem kell előzetesen, nyilvánosan közzétenni, azonban azokat a Közbeszerzési Hatóság számára továbbra is meg kell jelölni. Az ajánlatkérők a Kbt. 103. § (6) bekezdésében foglalt adatokat a Közbeszerzési Adatbázis (a továbbiakban: KBA) helyett az EKR-ben és - a Kbt. 103. § (6) bekezdésének megfelelően - honlapjukon teszik nyilvánosan közzé. A Közbeszerzési Hatóság az esetleges hiánypótlási felhívását az EKR-ben továbbítja az ajánlatkérők részére, az ajánlatkérők a hiánypótlást az EKR-ben teljesíthetik és a Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése szerinti döntését is - a Közbeszerzési Hatóság honlapja helyett - az EKR-ben teszi közzé.

A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 98. § (4) bekezdés c)-d) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban (vagyis amennyiben az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett; vagy az ajánlatkérő az árut kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő értékesítés keretében szerzi be) az EKR-ben történő kapcsolattartás kötelezettsége nem alkalmazandó . Ezen túl az ajánlatkérők rendelkezhetnek úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható.

Az EKR-en kívül lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásokban az ajánlatkérő és a Közbeszerzési Hatóság között a kommunikáció kizárólag Hivatali Kapun keresztül történik. Amennyiben a Korm. rendeletben meghatározott okból az EKR nem alkalmazandó, illetve nem kötelező a használata, az ajánlatkérők számára továbbra is az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelő, 2018. január 1. napjától alkalmazandó Hivatali Kapun keresztül, az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramba telepíthető, (.JAR) kiterjesztésű elektronikus űrlapok igénybe vételével biztosított az elektronikus ügyintézés. Az EKR-en kívül bonyolított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban tehát a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás, a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítése is Hivatali Kapun keresztül történik. A Kbt. 103. § (6) bekezdésében foglalt adatokat az ajánlatkérők a KBA-ban és honlapjukon teszik közzé.

Kérjük, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében az EKR-en kívüli kommunikációt indokoló körülményeket a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban minden esetben jelöljék meg.