Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közlemény a hirdetményfeladásról

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) 2018. április 15-ei kötelező indulását követően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 40. §-ára, a 196. § (3) bekezdésére és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 19. §-ára és 35. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelemmel a Kbt. 3. § 23. pontjára, a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást az EKR igénybevételével kell lebonyolítani és ennek megfelelően a hirdetmények közzétételét is az EKR-ben kell kezdeményezni.

A fentiek alapján a Közbeszerzési Hatóságnak nincs hatásköre a Közbeszerzési Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerében (továbbiakban EHR) 2018. április 15-én vagy ezt követően megküldött, javított vagy hiánypótolt eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmények, valamint az ezekhez kapcsolódó hirdetmények kezelésére, ellenőrzésére, az Európai Unió Hivatalos Lapjának történő továbbítására és a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételére, ezért az ilyen hirdetmények közzétételét az EKR-ben kell kezdeményezni.

Ezúton hívjuk fel az ajánlatkérők figyelmét, hogy amennyiben az EKR-en keresztül megküldött uniós hirdetmény nem felel meg az Európai Unió Kiadóhivatala által támasztott informatikai követelményeknek, ebben az esetben a Közbeszerzési Hatóság a hirdetményt nem tudja továbbítani az Európai Unió Kiadóhivatalának a TED-en történő közzétételre.

A hirdetmények feladását azon eljárások esetében, melyek megkezdésére 2018. április 14-éig került sor és nem az EKR igénybevételével kerültek lebonyolításra, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szabályainak megfelelően a továbbiakban is az EHR használatával kell teljesíteni.

A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást 2018. április 15-ét követően az EKR rendelet 7. § (4) bekezdése és 20. § (11) bekezdése alapján az EKR-ben kell közzétenni, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában történő közzétételére nincs lehetőség.