Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

(KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről.

A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló – a Kbt. 2. §-ának (5) bekezdése szerinti – nemzetközi kötelezettségeit az Európai Unión kívüli országok vonatkozásában a következő nemzetközi szerződések szabályozzák:

  1. EGT

Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről

[Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 1993. december 13-i, 94/1/EK, ESZAK határozata az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Térségről létrejött megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 19. kötet, 146. o.)

Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 11. o.]

Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.

Megállapodások levélváltások formájában a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 51. kötet, 180. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2004. március 30-i határozata a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 1. o.)

(E megállapodás Liechtenstein, Izland és Norvégia tekintetében alkalmazandó.)

Megállapodás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, valamint három kapcsolódó megállapodás [Hivatalos Lap L 170., 2014. 06. 11., 5. o.]

Magyarországon kihirdette: a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VII. törvény.

b) WTO

A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről (WTO/GPA). [Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 273. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 372. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1994. december 22-i, 94/800/EK határozata (Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.)

[E megállapodás az Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Áruba, Tajvan, Örményország és Ausztrália tekintetében alkalmazandó.]

c) Mexikó

Az EK-Mexikó Közös Tanács 2000. március 23-i, 2/2000 határozata [Hivatalos Lap L 157., 2000. 06. 30., 10. o.]

d) Chile

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 352., 2002. 12. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 53. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2005. február 28-i 2005/269/EK határozata egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 084., 2005. 04. 02., 19. o.)

Magyar részről kihirdette: 2018. évi XIV. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 5163-7931. o.

e) Izrael

Megállapodás az Európai Közösség és Izrael állam között a távközlési szolgáltatók beszerzéseiről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. 74. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 269. o.] Megállapodás az Európai Közösség és az Izrael Állam között a közbeszerzésről [Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 85. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 280. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1997. február 24-i határozata az Európai Közösség és az Izrael Állam között létrejött két, a távközlési üzemeltetők beszerzéseiről, illetve a közbeszerzésekről szóló megállapodás megkötéséről (97/47/EK) (Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 72. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 267. o.)

f) Svájc

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól [Hivatalos Lap L 114., 2002. 04. 30., 430. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 471. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság 2002. április 4-i határozata a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 114, 2002. 04. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 89. o.)

g) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között [Hivatalos Lap L 84., 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 54. kötet, 3. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 2004. február 23-i határozata egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről (2004/239/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L 84, 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 50. kötet, 196. o.)

Magyar részről kihirdette: 2018. évi XVI. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 8260-8847. o.

h) Albán Köztársaság

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 107/166, 2009. 4. 28., 70. és 74. cikk)

Magyar részről kihirdette: 2007. évi XXX. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2007. évi 54. szám, 2007. május 3., 3501. o.

i) Montenegrói Köztársaság

A Tanács és a Bizottság Határozata (2010. március 29.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1, 2010. 4. 29., 76. cikk)

j) Szerbia

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Szerbia között

(aláírták 2008. április 29-én, a törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el, 76. cikk)

Magyar részről kihirdette: 2010. évi CXII. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2010. évi 173. szám, 2010. november 16., 24706. o.

k) Bosznia és Hercegovina

Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás

Aláírták 2008. június 16-án. Magyar részről kihirdette: 2008. évi LV. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 144. szám, 2008. október 10., 16018-16804. o.)

l) CARIFORUM-államok

Gazdasági Partnerségi Megállapodás egyrészről a CARIFORUM-államok (Antigua és Barbuda, a Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Dominikai Közösség, a Dominikai Köztársaság, Grenada, a Guyanai Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Saint Christopher és Nevis, a Suriname Köztársaság, valamint a Trinidad és Tobago Köztársaság), másrészről az Európai Közösségek és tagállamai között

(Megjelent: Hivatalos Lap L 289., 2008. 10. 30., 4. oldal; Az egyezmény 3. fejezete a közbeszerzések területén történő együttműködésről tartalmaz rendelkezéseket.)

m) Montenegrói Köztársaság

Ideiglenes Kereskedelmi Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek, másrészről a Montenegrói Köztársaság között [Hivatalos Lap L 345, 2007.12.28., 1-325. o.]

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2007. október 15-i határozata egyrészről az Európai Közösségek, másrészről a Montenegrói Köztársaság között az Ideiglenes Kereskedelmi Megállapodás aláírásáról és megkötéséről (Hivatalos Lap L 345, 2007. 12. 28., 1-325.o.) (2007/855/EK)

Magyar részről kihirdette: 2008. évi XVIII. törvény (Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 66. szám, 2008. április 25., 3725. o.

n) Koreai Köztársaság

Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás

(Hivatalos Lap L 127., 2011.05.14., 8-1432.o.

Az Európai Unió részéről történő ideiglenes alkalmazásról: a Tanács 2010. szeptember 16-i határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (2011/265/EU)

Magyar részről kihirdette: 2011. évi XCVII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2011. évi 82. szám, 2011. július 15, 23142-24988. o.

o) Ukrajna

Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között [Hivatalos Lap L 161, 2014.05.29., 3. o.].

Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXXII. törvény (Az Európai Uniós és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014. december 8., 20404-23058. o.

p) Kanada

A 2016. október 30-án Brüsszelben aláírt, egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és

tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) annak 30.7 cikk (3) bekezdése értelmében 2017. szeptember 21-étől ideiglenesen alkalmazni kell. A megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. október 28-i tanácsi határozat 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Unió a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.

q) Vietnámi Szocialista Köztársaság

Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között [Hivatalos Lap L 186, 2020.06.12., 3. o.].

r) Japán

Gazdasági Partnerségi megállapodás az Európai Unió és Japán között [Hivatalos Lap L 330, 2018.12.27., 3. o.].

s) Szingapúri Köztársaság

Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság között [Hivatalos Lap L 294, 2019.11.14., 3. o.].