Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlat összeállítása

A gazdasági szereplők érvényesen akkor tehetnek ajánlatot, ha megfelelnek az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek, így nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, megfelelnek az alkalmassági feltételeknek és az előírt további tartalmi és formai követelményeknek.

Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - „Mi az ajánlat?” A közbeszerzés alapvető fogalmának újragondolása az elektronikus közbeszerzés bevezetésére is tekintettel.

← vissza az alfogalmakhoz

IMI

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan online eszköz, mely lehetővé teszi az európai hatóságok együttműködését, segítségével a felhasználók Európa-szerte információt kérhetnek más tagállamokban működő partnerhatóságaiktól. Az IMI lehetővé teszi a közbeszerzési kérdésekben történő segítségkérést is, a műszaki specifikációk, kizáró okok, egységes európai közbeszerzési dokumentum, bizonyítás eszközök, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke, továbbá a kirívóan alacsony összegű ajánlatok kapcsán.

A hazai ajánlatkérők tehát abban az esetben, ha az általuk indított közbeszerzési eljárás során a fentiek kapcsán valamely külföldi ajánlattevő részvételével összefüggésben észlelnek problémát, kérdés merül fel a becsatolt igazolások, nyilatkozatok elfogadhatóságával összefüggésben, az IMI rendszeren keresztül kérhetnek segítséget, akként, hogy a Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához fordulnak. Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet a nemzetkozi@kt.hu email címre juttassák el. (Elindult az IMI projekt - hír)