Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Hirdetmények

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (6) bekezdése alapján a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. E követelménynek a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján kizárólag a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használatával történő megküldés felel meg.

I. Uniós hirdetményminták

Az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily, TED) közzétételre kerülő hirdetményeket 2023. október 25. napjától kezdődően a Bizottság (EU) 2019/1780 Végrehajtási Rendelete (2019. szeptember 23.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták (e-hirdetmények) létrehozásáról és az (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (Uniós e-hirdetményminta rendelet) mellékletének 1. és 2. táblázata alapján meghatározott tartalommal, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletben (44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet) foglaltak figyelembe vételével kell feladni.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 27. § (3) bekezdése értelmében az uniós e-hirdetményminta rendelet mellékletének 2. táblázatában foglaltak figyelembevételével meghatározott, egyes hirdetményekben kötelezően és opcionálisan kitöltendő mezők listájáról a közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR honlapján közleményt tesz közzé.

A 2023.12.05-én közzétett közlemény elérhető ITT.

Archív:
A 2023.10.24-én közzétett közlemény elérhető ITT.

II. Nemzeti hirdetményminták

A 2020. július 1-jén és azt követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján)

 1. Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató
 2. Ajánlati/részvételi felhívás
 3. Eljárást megindító felhívás
 4. Tájékoztató az eljárás eredményéről
 5. Előminősítési hirdetmény
 6. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
 7. Koncessziós hirdetmény
 8. Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
 9. Tervpályázati kiírás
 10. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről
 11. Módosítás/helyesbítés/visszavonás
 12. Tájékoztató a szerződés módosításáról
 13. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Felhívjuk ajánlatkérők figyelmét, hogy a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 43. § (2) bekezdésétől eltérően, 2023. október 25. napjától a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet rendeletet kell alkalmazni a 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzésekkel kapcsolatban megküldött kérelmekre és hirdetményekre is.