Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Hirdetmények

I. Uniós hirdetményminták

Az uniós eljárásrendben alkalmazandó, 2015. december 02. napjától hatályos, az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzétételre kerülő hirdetmények mintái (a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/1986/EU végrehajtási rendelet alapján):

1. Előzetes tájékoztató: I. melléklet
2. Ajánlati/részvételi felhívás: II. melléklet
3. Tájékoztató az eljárás eredményéről: III. melléklet
4. Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások: IV. melléklet
5. Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások: V. melléklet
6. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások: VI. melléklet
7. Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások: VII. melléklet
8. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: VIII. melléklet
9. Tervpályázati kiírás: IX. melléklet
10. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről: X. melléklet
11. Helyesbítés: XI. melléklet
12. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény: XII. melléklet
13. Előzetes tájékoztató – Honvédelem és biztonság: XIII. melléklet
14. Ajánlati/részvételi felhívás – Honvédelem és biztonság: XIV. melléklet
15. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Honvédelem és biztonság: XV. melléklet
16. Alvállalkozói hirdetmény – Honvédelem és biztonság: XVI. melléklet
17. Tájékoztató a szerződés módosításáról: XVII. melléklet
18. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés: XVIII. melléklet
19. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások: XIX. melléklet
20. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió: XX. melléklet
21. Koncessziós hirdetmény XXI. melléklet
22. Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről XXII. melléklet

II. Nemzeti hirdetményminták

A 2020. július 1-jén és azt követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján)

1. Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató

2. Ajánlati/részvételi felhívás

3. Eljárást megindító felhívás

4. Tájékoztató az eljárás eredményéről

5. Előminősítési hirdetmény

6. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

7. Koncessziós hirdetmény

8. Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről

9. Tervpályázati kiírás

10. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

11. Módosítás/helyesbítés/visszavonás

12. Tájékoztató a szerződés módosításáról

13. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

III. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, illetve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe) közzéteendő dokumentumok

14. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

15. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

16. A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (6) bekezdése alapján a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. E követelménynek kizárólag a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), valamint adott esetben a Közbeszerzési Hatóság által biztosított Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR) használatával történő megküldés felel meg, így a fentiek szerint hirdetménynek minősülő dokumentumok megküldésére kizárólag az EKR vagy adott esetben az EHR használatával kerülhet sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a fentiekben felsorolt, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok EHR-en keresztül történő megküldésére nincs mód.