Közbeszerzési Hatóság

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki az ellenszolgáltatás teljesítésének határidejéről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 108. számában.

Elérhető a Kbt. 2009. október 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény 2009. október 1-jei hatállyal módosította a Kbt. egyes rendelkezéseit. A közbeszerzési törvény 2009. október 1-jétől hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett verziója elérhető a Tanács honlapján.

Új elnöki tájékoztató a hivatalos közbeszerzési tanácsadóknak

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdekelteket, hogy a Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2009. október 1-jén hatályba lépő, a tanácsadói jogintézményt érintő módosításairól és a tanácsadók változás-bejelentési kötelezettségéről.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke tájékoztatót bocsátott ki az Építési beruházások gyorsítása II. (Gyorsítás II.) című jogszabálycsomag kihirdetéséről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 112. számában, 2009. szeptember 25-én.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke tájékoztatót bocsátott ki a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

Változó írásbeli feladatsorok

Tájékoztatjuk a közbeszerzési referens-képzésben érintett képző intézményeket és a hallgatókat, hogy 2009. októberétől változnak a referens-képzés közbeszerzési ismeretek írásbeli számonkéréséhez összeállított feladatsorok.

Módosított útmutató jelent meg

Megjelent a Közbeszerzések Tanácsa kizáró okok igazolásáról szóló útmutatójának módosítása a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában.

Felmentési Útmutató

A Közbeszerzések Tanácsa módszertani tájékoztatót, Útmutatót készíttetett a közbeszerzési referens-képzés Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek, illetve Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység vizsgarészei teljesítésének kötelezettsége alól adható felmentések elbírálásához.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás megalapozatlan alkalmazásának következményeiről, továbbá a versenypárbeszéd alkalmazásával kapcsolatos segédanyag közzétételéről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 108. számában.