Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzés Hatóság tájékoztatója az Ügyvédi vagy Kamarai Jogtanácsosi tevékenységtől való eltiltás igazolásáról

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. § (2) bekezdésének h) pontja 2021. február 3-án lépett hatályba. Az új rendelkezés szerint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vételét kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki nem áll ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt.

Fentiekre figyelemmel a névjegyzékbe vétel, illetve annak megújítása során a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény IX. fejezete szerinti ügyvédi vagy XII. fejezete szerinti kamarai jogtanácsosi tevékenységet.

Amennyiben a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi tevékenységet folytat, a Közbeszerzési Hatóság minden esetben ellenőrzi, hogy a kérelmező szerepel-e az Országos Ügyvédi Nyilvántartásban. Ha a kérelmező a nyilvántartásban szerepel, kérelmét a Hatóság a Rendelet 2. § (2) bekezdésének h) pontja tekintetében megfelelőnek fogadja el.

Amennyiben a kérelmező ilyen irányú nyilatkozata ellenére az Országos Ügyvédi Nyilvántartásban nem szerepel, a Hatóság a kérelmezőt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. § szerinti hiánypótlásra szólítja fel, amelynek kamarai igazolással tud eleget tenni.