Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 10 útmutató aktualizálásáról döntött

2021. május 06. napján a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács ülésén az alábbi útmutatók aktualizálására került sor:

-  Az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató

- Az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól szóló útmutató

- A keretmegállapodásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató

- A kizáró okok tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutató

- A tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről szóló útmutató

- Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutató

- Az innovációs partnerség alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató

- A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató

- A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató

- Az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutató

A fenti útmutatók 2021. május 11. napján a Közbeszerzési Hatóság honlapján kerültek közzétételre.