Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.06.24.
Iktatószám:6752/2016
CPV Kód:32420000-3
Ajánlatkérő:Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest, Ganz u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BRAVONET Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő);BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Üzletviteli-és egyéb vezetési tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK23596
Postai cím: Ganz utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998334
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): budapest2024.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzletviteli-és egyéb vezetési tanácsadás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FIX telekommunikációs berendezések bérlése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bérleti szerződés
CPV Kód: 32420000-3 Hálózati berendezések
32424000-1 Hálózati infrastruktúra
32429000-6 Távbeszélő - hálózati berendezések
32551400-4 Telefonhálózat
32552100-8 Telefonkészülékek
Az Ajánlatkérő új irodájába aktív hálózati elemeket, fixen telepített telekommunikációs berendezéseket kíván bérelni.
Az ajánlatkérő irodája egy emeleten terül el, ahol a szerverszoba szolgál a passzív kábelezés és minden IT szolgáltatás központjául az Ethernet szabvány szerinti távolsági korlátokon belül.
Az ajánlatadónak a kifejezetten csak az aktív eszközökre kell ajánlatot adni bérleti konstrukcióban úgy, hogy a passzív kábelezés, illetve a rack szekrény már rendelkezésre áll a helyszínen.
A megajánlott hálózati eszközöknek a következő szolgáltatásokat kell támogatnia:
- Kliens gépeknek switchelt Ethernet csatlakozás biztosítása
- A PoE (Power-over-Etherne) szolgáltatást igénylő IP telefon készülékek és Wireless AccessPointok számára tápellátás biztosítása az Ethernet kábelen keresztül.
- IP Telefon készülék biztosítása 40 felhasználónak.
- IP képes telefonközpont, mely képes BRI fővonali kapcsolatra, analóg FAX kezelésére és IP telefonmellékek kiszolgálására.
- A LAN hálózaton virtuális alhálózatok kialakítása L2 és L3 szinteken.
- Wireless hálózati elérés biztosítása az iroda minden területén megfelelő lefedettség mellett bármely Wireless képes mobil eszköz számra.
- VENDÉG WIFI biztosítása, mely az iroda belső hálózatától szeparált módon biztosít Internet hozzáférést az érkező vendégek számára.
- Tűzfal szolgáltatás, mely tartalmaz web és spam filter szolgáltatást minimálisan a szerződéses időszak végéig.
- SAN switch biztosítása, mely 8Gb FC interfészekkel rendelkezik
A szolgáltatás keretein belül megajánlott LAN switchek a PoE és nem PoE képes klienseken kívül a szerver kapcsolatokat is hivatott biztosítani, így az eszközöket rendundáns kialakítással szükséges telepíteni, illetve a szerverek felé 10Gb sávszélességet biztosítani szükséges.
A megajánlott hardver eszközöknek újaknak, eddig még sehol nem használtnak kell lenniük és rendelkezniük kell gyártói támogatással minimum a szerződéses időszak végéig, 2017. december 31 napjáig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: nettó 13.544.888 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: FIX telekommunikációs berendezések bérlése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Ganz u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlattevőknek a lentiek szerinti, vagy azokkal egyenértékű eszközöket kell megajánlaniuk [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint]. A gyártói termékkódokat a pontos paraméterezés érdekében jelöli meg az ajánlatkérő.
LAN Hálózati eszközök:
JH324A (cikkszám), HPE 5130 48G 4SFP+ 1-slot HI Switch (megnevezés), 1 (mennyiség),
JD362A (cikkszám), HP 5500 150WAC Power Supply (megnevezés), 2 (mennyiség),
U7EA9E (cikkszám), HPE 3Y FC NBD Exch HPE 5130 48G 4SFP SVC [for JH324A] (megnevezés), 1 (mennyiség),
JH326A (cikkszám), HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch (megnevezés), 1 (mennyiség),
JG544A (cikkszám), HP X362 720W AC PoE Power Supply (megnevezés), 1 (mennyiség),
JG545A (cikkszám), HP X362 1110W AC PoE Power Supply (megnevezés), 1 (mennyiség),
H0RQ0E (cikkszám), (megnevezés), (mennyiség),
HPE 3Y (cikkszám), FC NBD Exch HPE 5130 48G PoE+ SVC [for JH326A] (megnevezés), 1 (mennyiség),
Wireless Hálózati eszközök:
JG641A#ABB (cikkszám), HP 830 8P PoE+ Unifd Wired-WLAN Swch (megnevezés), 1 (mennyiség),
U3LS2E (cikkszám), HP 3y NBD Exch 830 8PU W-WLAN Swi FC SVC (megnevezés), 1 (mennyiség),
JG994A (cikkszám), HP 525 Wireless 802.11ac (WW) AP (megnevezés), 6 (mennyiség),
JD096C (cikkszám), HP X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable (megnevezés), 1 (mennyiség),
JD097C (cikkszám), HP X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable (megnevezés), 6 (mennyiség),
Tűzfal web és spam filter eszköze:
FG-100D (cikkszám), 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 (megnevezés), 1 (mennyiség),
FC-10-00116-950-02-24 (cikkszám), 2 Year UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (megnevezés), 1 (mennyiség),
SAN hálózati eszközök:
AM866B (cikkszám), HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch (megnevezés), 2 (mennyiség),
AM866B 05Y (cikkszám), 2.4m Jumper (IEC320 C13/C14 M/F CEE 22) (megnevezés), 2 (mennyiség),
U2KP7E (cikkszám), HPE 3Y FC 24x7 8/8 and 8/24 Swtch SVC (megnevezés), 2 (mennyiség),
QK734A (cikkszám), HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl (megnevezés), 16 (mennyiség),
AJ716B (cikkszám), HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack (megnevezés), 16 (mennyiség),
IP Telefon rendszer:
700476005 (cikkszám), IP OFFICE 500 VERSION 2 CONTROL UNIT (megnevezés), 1 (mennyiség),
700476021 (cikkszám), IP OFFICE/B5800 IP500 VERSION 2 COMBINATION CARD BRI (megnevezés), 2 (mennyiség),
700479702 (cikkszám), IP OFFICE IP500 V2 SYSTEM SD CARD A-LAW (megnevezés), 1 (mennyiség),
700429202 (cikkszám), IP OFFICE/B5800 IP500 RACK MOUNTING KIT (megnevezés), 1 (mennyiség),
A700469851 (cikkszám), 1608 IP DESKPHONE ICON ONLY (megnevezés), 3 (mennyiség)
A700469869 (cikkszám), 1616 IP DESKPHONE ICON ONLY (megnevezés), 1 (mennyiség),
A700469869 (cikkszám), 1608-I IP DESKPHONE ICON 4 PK (megnevezés), 8 (mennyiség)
A700469869 (cikkszám), 1616-I IP DESKPHONE ICON 4 PK (megnevezés), 1 (mennyiség),
BG215136 (cikkszám), BRI GSM INTRF (megnevezés), 1 (mennyiség)
IPO4GSD (cikkszám), IP500 v2 4GB SD card (megnevezés), 1 (mennyiség),
IPOPWC (cikkszám), IPO PWR LEAD (EARTHED) EU (megnevezés), 1 (mennyiség)
271629 (cikkszám), IPO RTS 8X5 - 500 V2 1YPP (megnevezés), 1 (mennyiség),
271629 (cikkszám), IPO R9.1 ESSNTL ED ADI LIC (megnevezés), 1 (mennyiség)
271629 (cikkszám), IPO ISDN RJ45/RJ45 3M RED (megnevezés), 1 (mennyiség),
271629 (cikkszám), IPO R9+ AV IP ENDPT 20 ADI LIC (megnevezés), 2 (mennyiség)
Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés munkaidőben Szervizmérnök) (megnevezés), 50 (mennyiség)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (szerződés megkötésétől számított naptári nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár, amely úgy az eszközök havi bérleti díját mint a telepítés ellenértékét is tartalmazza (nettó Ft) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bérleti szerződés FIX Telekommunikációs berendezések bérlése tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BRAVONET Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 17.500.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: nettó 13.544.888
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BRAVONET Korlátolt Felelősségű Társaság - BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: havi 725.619 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BRAVONET Korlátolt Felelősségű Társaság - BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges