Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.06.03.
Iktatószám: 6071/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 115. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 147142920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám: 75-16-2621
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás oszthatatlansága, egy adott helyszínen való megvalósítása és a munkafolyamatok egymásra épülése miatt a részajánlattétel nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
45316100-6
45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása:
Lelátó fedések - bővítés:
K-i, 424 férőhelyes lelátó lefedése
NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése
Épület felújítás - bővítés:
Főépület átalakítása az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata által meghatározott funkciók szerint (VIP-, sajtó-, sportszakmai funkciók kialakítása a dokumentációban részletezettek szerint)
Öltözői és nézőtéri vizesblokkok felújítása, zuhanyzók korszerűsítése, felvizesedés okozta hibák kijavítása
Főépület víztelenítése
Belső víz- csatorna szerelés
Központi fűtés és légtechnika szerelés
Gázszerelési munkák (VIP épületben a kazánház biogáz tüzelésre történő átállítása hőtermelő kapacitás bővítése)
Villanyszerelési munkák
Gyengeáramú szerelés
Biogáz-vezeték építés:
(Biogáz vezeték építése a cukorgyári biogáz üzem és a stadion között, a játéktér későbbi fűtéshez is elegendő kapacitás biztosításával)
Világítási munkák:
Meglévő (2 db) oszlop elbontása, deponálása
- 4 db 30 méteres (fejszerkezet nélkül) új zártszelvényű (terv szerinti) oszlop beszerzése, alapozása, felállítása
A 4 db oszlop mindegyikére 28 db PHILIPS ARENA VISION fogadásra alkalmas fejszerkezet ráépítése a tervek szerint
- Speciális (extrém körülmények közötti) daruzási munkák (Oszlopbontás, állítás)
- 60 db PHILIPS ARENA VISION MVF403 típusú lámpatest beszerzése
- 112 db Philips emelt fényáramú MHN-SAH2000W/400V/956 típusú fényforrás beszerzése és felszerelése
- 112 db MVF024/403/404/406 & MVP507 IGNITOR 400V gyújtó beszerzése, cseréje
- 56 db PHILIPS ARENAVISION lámpatest leszerelése az oszlopokról
- 24 db 2kW lámpatest leszerelése és deponálása a tetőkről
- 52 db lámpatest műhelyben történő teljes karbantartása, 6 darab gumitömítések cseréjével
•- 6 darab Philips OptiVision MVP507 MB/60 (közepesen sugárzó aszimmetrikus) lámpatest beszerzése, felszerelése
- 30 darab Philips OptiVision MVP507 NB/60 (keskenyen sugárzó aszimmetrikus) lámpatest beszerzése, felszerelése
- 36 db MNH-LA2000W/40V/956 fényforrás beszerzés az OptiVision fényvetőkhöz
- 8 db Philips Clearflood BVP650 216W lámpatest beszerzése és felszerelése
- Meglévő világítási hálózat elbontása
- Új elektromos főelosztó gyártása, telepítése
- Kábelezési munkák (nyomvonal kiépítése, felszálló kábelek)
- Kültéri oszlopelosztók gyártása, telepítése
Kivitelező feladata a fentieknek és a műszaki dokumentációnak megfelelően a színes tv-s közvetítésre alkalmas főkamerairányú, minimum 1200 lux (0.8 -as avulási tényezővel számolva) függőleges irányú megvilágítás megvalósítása.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Nettó vállalkozói díj (HUF) 50
2 Jótállás időtartama a kivitelezési munkákra (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 5
3 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) 45
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
c) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokat) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésére.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény-kimutatását (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét).
Amennyiben a benyújtandó beszámoló részét képező eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló részét képező eredmény-kimutatás benyújtása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie a 350 millió forint összeget.
P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
P3) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan nagypályás játékterű labdarúgó stadion pályavilágítási munkáinak megvalósításából és/vagy olyan stadion pályavilágítási (küzdőtér) munkáinak megvalósításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évek közül egynél több évben negatív volt, vagy amennyiben ajánlattevő a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem éri el legalább az - általános forgalmi adó nélkül számított - 500 millió forintot. Alkalmatlan az újonnan piacra lépő ajánlattevő - amely nem rendelkezik három üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan a közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenység) származó, összesen legalább 350 millió forint összegű - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
P3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő nagypályás játékterű labdarúgó stadion pályavilágítási munkáinak megvalósításából és/vagy olyan stadion pályavilágítási (küzdőtér) munkáinak megvalósításából, amely pálya (küzdőtér) legalább a nagypályás labdarúgásnak megfelelő játéktér méretű volt (legalább 105 méter x 68 méter) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el legalább a 110.000.000,-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§-ára, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz az ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb magas- és mélyépítés tárgyú szerződéseire vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal:
• ajánlattevő (a szerződést teljesítő kivitelező) neve,
• a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
• a teljesítés helye,
• a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• a teljesítés ideje: a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
• a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban),
• A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek a műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapban került sor.
Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolás(ok)nak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a teljesítésben való részvétel alvállalkozóként történt, csak az általa elvégzett feladatokra hivatkozhat a referenciaigazolás a saját teljesítés nettó összegének feltüntetésével.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkoznia kell azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) a szakember neve,
b) annak a pozíciónak [M2)1 - M2)5] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve, címe, végzettsége,
b) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember természetes személy maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
c) a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a szakember az ajánlattételkor szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét ajánlatkérő kéri az önéletrajzban megadni, vagy az önéletrajzhoz kéri csatolni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, úgy az ajánlatkérő a cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtása helyett elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelöléséről szóló nyilatkozat benyújtását.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a szerződést kötő másik fél által kiállított (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t:
M1)1 Legalább nettó 1000 m2 alapterületet érintő, összesen nettó 260 millió forint értékben végzett magasépítési és mélyépítési referencia.
M1)2 Legalább nettó 115 millió forint értékben végzett, kültéri világítás szerelést és a kapcsolódó alépítményi munkák elvégzését is tartalmazó referencia.
A referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, ugyanakkor legfeljebb 2 darab szerződésből igazolható.
M1)3. Legalább egy darab, legalább nettó 110 millió forint kivitelezési ellenszolgáltatásért teljesített, nagypályás játékterű labdarúgó stadion vagy nagypályás labdarúgásnak megfelelő játéktér méretű (legalább 105 méter x 68 méter küzdőterű) stadion pályavilágításának megvalósítására vonatkozó referencia, amely referencia
esetében a teljes játéktérre vonatkoztatott legalább 1200 lux (0,8-as avulási tényezővel számolva) kamerairányú (színes tv-s közvetítésre alkalmas) megvilágítást (pályavilágítást) kellett kivitelezni, és amely referencia tartalmazott legalább 4 db minimum 30 méter (tényleges, fejszerkezet
nélküli)magas pályavilágítást tartó oszlop állítást és a kapcsolódó alépítményi munkák elvégzését is.
A nettó 110 millió forint kivitelezési ellenszolgáltatási összeg alatt ajánlatkérő a
nagypályás játékterű labdarúgó stadion vagy nagypályás labdarúgásnak megfelelő játéktér méretű (legalább 105 méter x 68 méter küzdőterű) stadion pályavilágítás megvalósításának ellenszolgáltatási összegét érti, beleértve pályavilágítást tartó oszlop(ok)at és az oszlopok állátásához szükséges alépítményi munkák elvégzését is. A legalább 30 méteres oszlop magasság a lámpatest tartó fejszerkezet nélkül értendő.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:
M2)1 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy az előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembert;
M2)2 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy az előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembert;
M2)3 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy az előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembert.
M2)4 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 14. pontja „Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület” MV-GO kategóriájú jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy az előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembert.
M2)5 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 21. pontja „Villamosság szakterület” MV-VI kategóriájú jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy az előírt jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembert.
Egy szakember több pozícióra [M)2)1 - M)2)5] jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Jótállási kötelezettség
e) Teljesítési biztosíték
f) Jólteljesítési biztosíték
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
A véghatáridőre vonatkozó késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta. A késedelmi kötbér összegének felső határa a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a (azaz húsz) százaléka. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés szerinti teljesítésnek a vállalkozó érdekkörébe eső okból történő ellehetetlenülése esetén, továbbá a vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér:
Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső teljesítés (Sportlétesítmény készültségi fok) nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a Vállalkozó hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelő póthatáridő tűzésével felhívhatja a Vállalkozót a szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre és a hibák kijavítására. A kijavítás időszakára vonatkozóan a Megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, amelynek alapja az adott fizetési mérföldkőre eső tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, a mértéke a kötbér alapjának 0,5 (fél) százaléka a póthatáridő minden naptári napja után a teljesítésig, de legfeljebb a kötbéralap 15 (tizenöt) százaléka. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hibás teljesítés kötbér mértéke eléri a maximumot, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a hiba olyan jellegű, amely nem akadályozza a soron következő fizetési mérföldkőre eső teljesítés megkezdését, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésétől eltekinthet.
Jótállási kötelezettség:
A jótállási időszak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítva az ajánlatban megajánlott naptári hónap időtartamig tart.
A nyertes ajánlattevőnek teljes körű jótállási kötelezettsége a beépített lámpatestekre a gyártó által vállalt, de legalább 60 (hatvan) hónapra, a lámpatestekbe elhelyezett meghajtóra a gyártó által vállalt, de legalább 60 (hatvan) hónapra, a lámpatestekbe elhelyezett fényforrásokra a gyártó által vállalt, de legalább 12 (tizenkettő) hónapra, valamint minden egyéb ajánlattevői szolgáltatásra az ajánlatában meghatározott időtartamra terjed ki, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően. Ezen felül ajánlattevő biztosítja az épületszerkezetek, berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint hatályos jogszabályokban előírt kötelező szavatossági idejét.

Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 (öt) százalékának megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó legkésőbb a munkaterület átadás-átvétele napján köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az nyertes ajánlattevő a biztosítékot a szerződés aláírásától számított 5 (öt) munkanapon belül nem bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére, úgy az ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak kezdő napjától számítva a jótállási időszak lejártának a napjáig fenn kell állnia. A jótállási időszak kezdő napja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő nap.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A biztosítékok, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújthatóak
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11743002-15398006 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni.
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában kerül elszámolásra. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 6 (hat) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
1) a Sportlétesítmény kivitelezésének 25 %-ának elérésekor, a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-áról, (az előleg összegével csökkentve),
2) a Sportlétesítmény kivitelezésének 35 %-ának elérésekor a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 10 %-áról,
3) a Sportlétesítmény kivitelezésének 45 %-ának elérésekor a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 10 %-áról,
4) a Sportlétesítmény kivitelezésének 55 %-ának elérésekor a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 10 %-áról,
5) a Sportlétesítmény kivitelezésének 65 %-ának elérésekor a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 10 %-áról,
6) a Sportlétesítmény kivitelezésének 75 %-ának elérésekor a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 10 %-áról,
Végszámla:
Nyertes ajánlattevő a Sportlétesítmény kivitelezésének 100 %-ának elérésekor - a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően - jogosult a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról a végszámlát kiállítani. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a részszámlákon és a végszámlán túl jogosult, az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 2 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről is számlát benyújtani. A tartalékkeretre és vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdése, illetve a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdése alapján történik. Abban az esetben, amennyiben az ajánlatkérő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a kifizetésre a Kbt. 135.§ (3) bekezdése az irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
a) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
c) A fizetési késedelem tekintetében a Ptk. 6:155.§-át kell alkalmazni.
A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet a teljesítés során köteles bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO14001 környezetirányítási, vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően eljárni, továbbá köteles a rendszerek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
Nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet köteles az OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi, egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványainak, vagy e tanúsítványoknak tartalmilag mindenben megfelelő (egyenértékű) tanúsítványainak, illetve erre vonatkozó egyéb igazolásainak a szerződés hatálya alatti érvényességét fenntartani.
Nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet köteles az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű tanúsítványainak, vagy e tanúsítványoknak tartalmilag mindenben megfelelő tanúsítványainak, illetve erre vonatkozó egyéb igazolásainak a szerződés hatálya alatti érvényességét fenntartani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi szempont esetében: 1-100 pont.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. bírálati szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. bírálati szempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legtöbb hónapra vállalt jótállást tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2. bírálati részszempont esetében 24 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg legfeljebb 60 hónapot tekint a legkedvezőbb szintjének, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100 pont). A 24 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő a 3. számú bírálati szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor a dokumentációban részletezetteknek megfelelően. A módszer a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján került meghatározásra. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat ezen elbírálási szemponttal függ össze, így az e szemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet pótolni, módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2016. június 09. 11:00 óra.
Találkozás helyszíne: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
3.) Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá).
Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat)
8.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
9.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

11.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
12.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában megadott telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a zalai.peter@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a zalai.peter@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
14.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
15.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
18.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2) pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV, MV-GO, MV-VI, vagy azokkal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
19.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
20.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
21.) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján: A nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
22.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 100.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 200.000.000,- HUF/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
23.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
24.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
25.) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
26.) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
27.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
28.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
29.) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a pénzügyi-műszaki ütemtervet, valamint az organizációs tervet. Az ütemterveket hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagramot (sávos ütemtervet) kéri ajánlatkérő alkalmazni. Az organizációs terv tekintetében a közbeszerzési dokumentum iránymutatást ad. A pénzügyi-műszaki ütemterv és az organizációs terv a szakmai ajánlat azon részét képezi, amely hiánypótlás keretében módosítható.
30.) Ajánlattevőnek az ajánlatában fenntarthatósági tervet kell csatolnia, amely a szakmai ajánlat azon részét képezi, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. Ajánlatkérő a fenntarthatósági terv összeállításával kapcsolatban szempontokat és iránymutatást ad a dokumentációban meghatározottak szerint.
31.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
32.) Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb és az értékelési sorrendben a következő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével hívja fel az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
33.) Ajánlatkérő rögzíti hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
34.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívásban meghatározott teljesítési határidő (250 nap) a munkaterület átadás-átvételétől számít.
35.) Ajánlatkérő kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a projekt rendre, tervszerűen és hiánytalanul a vállalt célok elérésével valósuljon meg. Ajánlattevő ajánlatához köteles a közbeszerzés tárgyának megvalósításához kapcsolódó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatként, kockázat-felmérési, kockázatkezelési tervet csatolni. A kockázat kezelési tervben ki kell térni a műszaki ütemtervben is szereplő munkanemek elvégzésénél is felmerülő lehetséges kockázatokra és azok kezelésének módjára. Ajánlattevőnek terveznie kell a kivitelezési munkák időszakában előforduló „vis maior” helyzetekkel. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kockázatkezelési terv a szakmai ajánlat azon részét képezi, amely hiánypótlás keretében módosítható.
36.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
37) A Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlati dokumentációt bármely, a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő regisztrációt követően ingyenesen, korlátlanul és teljes körűen elektronikus úton letöltheti.
A regisztrációhoz ajánlatkérő adatlapot biztosít, mely elérhető a következő helyen: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok
A kitöltött és aláírt adatlapot a regisztracio@bmsk.hu címre kell megküldeni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/06/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges