Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/39
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.04.03.
Iktatószám:5353/2015
CPV Kód:45421131-1;44423200-3;90500000-2;44522000-5;44423700-8;44423740-0;90714000-5;34928320-7;39121200-8;39113300-0;45262500-6;45262510-9
Ajánlatkérő:Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Barlang neve Település, helyrajzi szám Döbbenet-barlang Baj, 0104. hrsz. Betyárkörte-barlang, Kullancsos-barlang, Paksi-mogyoró-barlang, Végre-barlang Baj, 0105. hrsz. Szerelem-lyuk Baj, 0108. hrsz. Öreg-kői 1.sz. zsomboly Bajót, 0220/16z. hrsz. Ariadne-barlangrendszer, Ajándék-barlang, Ősi-barlang Esztergom, 01080/4a. hrsz. Kis-Strázsa-hegy, I. sz. mészkőbánya, Kis-Strázsa-hegy, II. sz. mészkőbánya, Kis-Strázsa-hegy, III. sz. mészkőbánya Esztergom, 0555/129a-m. hrsz. Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/130. hrsz. Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/131. hrsz. Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/132. hrsz. Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/133. hrsz. Nagy-Strázsa-hegy, IV. sz. mészkőbánya Esztergom, 0556/13 d. hrsz. Honti-szakadék Hont, 082/18a,b. hrsz. Pilis-nyergi-víznyelőbarlang Kesztölc, 0133. hrsz. Pisznice-barlang, Pisznicei-zsomboly Lábatlan, 0121/1. hrsz. Köszörűkő-bánya Lábatlan, 2349/1. hrsz. Hamar-barlang Mór, 0177 d. hrsz. Dűlt-kúti-víznyelőbarlang Mór, 0178. hrsz. Tűzköves-barlang Jura-zsomboly Süttő, 0167/15 Megalodus-barlang Tata, 254/18. hrsz. Veres-hegyi-barlang Tatabánya, 0196f. hrsz. Lengyel-barlang, Lengyel-szakadék Tatabánya, 0165/1c. hrsz. Keselő-hegyi-barlang, Keselő-hegyi 2.sz. barlang, Keselő-hegyi 4.sz. barlang, Keselő-hegyi 11.sz. barlang Tatabánya, 0286. hrsz. Keselő-hegyi 7.sz. barlang Tatabánya, 0303/7a. hrsz. Hófehérke-barlang, Vaddisznós-nyelő barlangja, Vértes László-barlang, Vértesszőlős, 045/1b. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közmű-Alagút Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Strázsa-hegy - -
Város/Község: Esztergom
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ottó Barbara
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Természetvédelem
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0058 azonosítószámú, „Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Barlang neve Település, helyrajzi szám
Döbbenet-barlang Baj, 0104. hrsz.
Betyárkörte-barlang,
Kullancsos-barlang,
Paksi-mogyoró-barlang,
Végre-barlang
Baj, 0105. hrsz.
Szerelem-lyuk Baj, 0108. hrsz.
Öreg-kői 1.sz. zsomboly Bajót, 0220/16z. hrsz.
Ariadne-barlangrendszer,
Ajándék-barlang,
Ősi-barlang
Esztergom, 01080/4a. hrsz.
Kis-Strázsa-hegy, I. sz. mészkőbánya,
Kis-Strázsa-hegy, II. sz. mészkőbánya,
Kis-Strázsa-hegy, III. sz. mészkőbánya
Esztergom, 0555/129a-m. hrsz.
Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/130. hrsz.
Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/131. hrsz.
Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/132. hrsz.
Esztergomi Kőfejtő Esztergom, 0555/133. hrsz.
Nagy-Strázsa-hegy, IV. sz. mészkőbánya Esztergom, 0556/13 d. hrsz.
Honti-szakadék Hont, 082/18a,b. hrsz.
Pilis-nyergi-víznyelőbarlang Kesztölc, 0133. hrsz.
Pisznice-barlang,
Pisznicei-zsomboly Lábatlan, 0121/1. hrsz.
Köszörűkő-bánya Lábatlan, 2349/1. hrsz.
Hamar-barlang Mór, 0177 d. hrsz.
Dűlt-kúti-víznyelőbarlang Mór, 0178. hrsz.
Tűzköves-barlang
Jura-zsomboly Süttő, 0167/15
Megalodus-barlang Tata, 254/18. hrsz.
Veres-hegyi-barlang Tatabánya, 0196f. hrsz.
Lengyel-barlang,
Lengyel-szakadék Tatabánya, 0165/1c. hrsz.
Keselő-hegyi-barlang,
Keselő-hegyi 2.sz. barlang,
Keselő-hegyi 4.sz. barlang,
Keselő-hegyi 11.sz. barlang
Tatabánya, 0286. hrsz.
Keselő-hegyi 7.sz. barlang Tatabánya, 0303/7a. hrsz.
Hófehérke-barlang,
Vaddisznós-nyelő barlangja,
Vértes László-barlang,
Vértesszőlős, 045/1b. hrsz.
NUTS-kód: HU212, HU102, HU313
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0058 azonosítószámú, „Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére.
Építési beruházás.
1. beruházási elem: Élettelen természeti érték és denevér élőhely védelem a Gerecsében
1.a) Huszonhárom barlang lezárása, ajtó cseréje, ajtó felújítása, létracseréje, valamint hulladékmentesítése és szemléletformálási tevékenységek
Betyárkörte-barlang
A Betyárkörte-barlang kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.

Döbbenet-barlang
A barlangbejárat kiépítését megelőzően a rakott kőfallal biztosított aknából a helyben gyűjtött kőtömbök és a kötőanyagot eltávolítása, az így nyert helyen a bejáratnál biztosító falazat elhelyezése. A bejárat és a bejárati függőleges akna kiépítése, a jelenlegi falazat maradéktalan eltávolítása, és a tervezett akna szelvényébe benyúló szálkő nyelvek levésése. A barlang kiépítése, lezárása során új, zárható, mesterséges bejáratot kell kialakítani, és a 3 m mély bejárati aknába, műhelyben előre gyártott, rozsdamentes anyagú létra beépítése.
Hófehérke-barlang
A Hófehérke-barlangban tervezett munkálatok, mivel a bejárat biztosítása és lezárása már megtörtént, a bejárati rácsszerkezet karbantartásából, egy új zárszerkezet felszereléséből és új barlangi létrák beépítéséből fognak állni.
Jura-zsomboly
A Jura-zsombolyban tervezett munkálatok a bejárati rácsszerkezet karbantartásából és egy új zárszerkezet felszereléséből fognak állni.
Keselő-hegyi-barlang
A Keselő-hegyi-barlangban tervezett munkálatok annak karbantartásából, egy új lezárás kialakításából, egy új zárszerkezet felszereléséből, illetve a barlang függőleges szakaszaiba 5 helyre rozsdamentes anyagú létra beépítéséből fognak állni.
Keselő-hegyi 2.sz. barlang
A Keselő-hegyi 2.sz. barlangban tervezett munkálatok új barlangi létrák beépítéséből és a -15 méteren kezdődő függőleges akna újra feltárását eredményező, veszélytelenítéséből és kiépítéséből fognak állni.
Keselő-hegyi 4.sz. barlang
A Keselő-hegyi 4.sz. barlangban tervezett munkálatok új barlangi létrák beépítéséből fognak állni.
Keselő-hegyi 7.sz barlang
A Keselő-hegyi 7. sz. barlangban tervezett munkálatok a bejárati ajtószerkezet átalakításából és egy új zárszerkezet felszereléséből fognak állni.
Keselő-hegyi 11.sz. barlang
A Keselő-hegyi 11.sz. barlangban tervezett munkálatok annak karbantartásából, egy új lezárás kialakításából, illetve egy új zárszerkezet felszereléséből fognak állni.
Kullancsos-barlang
A Kullancsos-barlangban tervezett munkálatok a bejárati rácsszerkezet karbantartásából, egy új zárszerkezet felszereléséből és új barlangi létrák beépítéséből fognak állni.
Lengyel-barlang
A Lengyel-barlangban tervezett munkálatok a bejárati ajtószerkezet karbantartásából, egy új zárszerkezet felszereléséből és új barlangi létrák beépítéséből fognak állni.
Lengyel-szakadék
A Lengyel-szakadékban tervezett munkálatok a barlangszáj köré beépített korlátból, illetve a barlangi létra beszereléséből fognak állni.
Megalodusz-barlang
A Megalodus-barlangban tervezett munkálatok a Kígyós-ág bejáratának biztosításából, átépítéséből és karbantartásából, a Felfedező-ág bejáratának karbantartásából és lezárásából, a Tavi-ág lejáratának karbantartásából, egyben új zárszerkezetek felszereléséből, továbbá új barlangi létrák cseréjéből fognak állni.
Öregkői 1.sz. zsomboly
Az Öreg-kői 1.sz. zsombolyban tervezett munkálatok egy új, a régihez hasonló lezárás kialakításából és egy új zárszerkezet felszereléséből fognak állni.
Paksimogyoró-barlang
A Paksi mogyoró-barlang kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.
Pisznice-barlang
A Pisznice-barlang kiépítése a bejárati lezárás felújításából és a barlangi létrák cseréjéből fog állni.
Pisznicei-zsomboly
A Pisznicei-zsombolyban tervezett munkálatok a zsomboly száj köré korlát építéséből és a barlangi létra beszereléséből fognak állni.

Szerelem-lyuk
A Szerelem-lyuk kiépítése, lezárása során új, zárható mesterséges bejáratot kell kialakítani, illetve a 2 m mély bejárati aknába rozsdamentes anyagú létrát beépíteni.
Tűzköves-barlang
A Tűzköves-barlangban tervezett munkálatok a bejárati vasbeton koszorú újjáépítéséből, egy új akna fedlap kialakításából, egy zárható ajtó beépítéséből és a barlangba kerülő létra beépítéséből fognak állni. A munkálatok során meg kell oldani a töböroldal lejtőtörmelékének a bejárattól való távol tartását is.
Vaddisznós-barlang
A Vaddisznós-nyelő barlangjának kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.
Végre-barlang
A Végre-barlang kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.
Veres-hegyi-barlang
A Veres-hegyi barlangban tervezett munkálatok a bejárati rácsszerkezet karbantartásából, egy új zárszerkezet felszereléséből és új barlangi létrák beépítéséből fognak állni.
Vértes-László barlang
A Vértes László-barlangban tervezett munkálatok a bejárati vasbeton felépítmény elbontásából, egy új akna fedlap kialakításából, egy zárható ajtó beépítéséből és a barlangba kerülő létrák beépítéséből fog állni.
1.b) A lábatlani Köszörűkőbánya alapszelvény veszélymentesítése, bemutathatóvá tétele, információs táblák elhelyezése
Lábatlan, Köszörűkő-bánya alapszelvény
Rézsűállékonyság, rézsűstabilitás vizsgálata, a meredek, volt fejtés homlok kőzetfelületeinek alpintechnikával történő időszakos vizsgálata, kopogózása, a meglazult részek eltávolítása a balesetmentesség biztosítása.

2. beruházási elem: Élettelen természeti érték és denevérélőhely-védelem a Pilisben
2.a) Négy barlang lezárása, ajtó felújítása, létracseréje valamint hulladékmentesítése és szemléletformálási tevékenységek
Ajándék-barlang
Az Ajándék-barlangban tervezett munkálatok a lezárás karbantartásából és a barlang különböző pontjain végrehajtandó járatbiztosítási munkákból, valamint 10 m létra elhelyezéséből fognak állni.
Ariadne-barlangrendszer
A barlangrendszernek jelenleg 7 ismert bejárata van, elsősorban a gyakran járt útvonalak kiépítésére és biztonságossá tételére, illetve a bejáratok lezárására van szükség.
Vacska-barlang: A betonajtó jelenleg jól üzemel, ezen a helyen mindössze a bejárat karbantartására van szükség.
Rejtekút-barlang: A barlangrendszer ezen bejáratánál a barlangajtót jelenlegi betonágyából ki kell vésni és helyére egy a tervdokumentációban ismertetett barlangajtót kell beépíteni.
Legény-barlang: A bejárati ajtószerkezet lezárhatóságát egy zárvédő lemezzel védett lakat biztosítja, melyet a sérülékenysége és erősen használt állapota miatt le kell cserélni.
Ariadne-barlang: Az ide beépített ajtószerkezet állapota megfelelő, módosítást nem igényel.
Leány-barlang: A barlang első, un. Hetes-ági szakaszában található korábbi lezárás romjait el kell távolítani, és egy új, az eredeti állapot visszaállítását igénylő ajtószerkezetet kell kiépíteni.
Leány-barlang: A barlangba vezető bejárati folyosó hetedik méterénél kialakult szűk járatkeresztmetszetbe egy vasalt betonkeretbe épített, ajtószerkezetet szükséges beépíteni.
Kőoszlopos-barlang: A barlangrendszer kiépített bejáratai közül ez a lezárás a leggyengébb, így ide szintén egy a Csévi-szirteken általános ajtótípus beépítése szükséges.
A barlangrendszer több pontján járatbiztosítás szükséges, melynek célja kialakult veszélyes omladékok biztosítása. A könnyebb és biztonságosabb megközelíthetőség, és a barlang védelme érdekében, több ponton lépések, kötelek, és számos létra cseréje, és beépítése vált indokolttá.

Ősi-barlang
Az Ősi-barlangban tervezett munkálatok a régi ajtó szerkezet átalakításából, illetve egy új zárszerkezet felszereléséből fog állni. A kiépítés során a barlang bejárati termébe egy új létra kerül beépítésre.
Pilis-nyergi-víznyelőbarlang
A barlangbejárat kiépítését az omladékos szakaszok biztosítása és tervezett akna szelvényébe benyúló nagy kőzettömbök sarkainak esetleg a szálkő nyelvek levésése. A barlang lezárása során új, zárható, mesterséges bejáratot kell kialakítani, melyben egy rozsdamentes anyagú létra kerül.
2.b) Az esztergomi Kőfejtők invazív növény mentesítése, veszélymentesítése, bemutathatóvá tétele
Strázsa-hegy I. -II. -III. -V. bánya
A Strázsa-hegy I. -II. -III. -V. bányáinál a falak állékonysága és biztonságossá tétele érdekében a bányafalak alpintechnikával való vizsgálata, a lazult részek eltávolítása, a látogatottság körülményeinek javítása érdekében védőkorlát kihelyezése, információs és figyelmeztető táblák kihelyezése szükséges.

3. beruházási elem: Élettelen természeti érték és denevér élőhely védelem a Vértesben
3.a) Két barlang lezárása, létracseréje és állékonysági beavatkozások
Dűlt-kúti-víznyelőbarlang
A Dűlt-kúti-víznyelőbarlang kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.
Hamar-barlang
A Hamar-barlang kiépítése egy biztonságos és tartós akna fedlap, egy ajtó és egy zárszerkezet kialakításából, valamint a barlangi létrák cseréjéből fog állni.

4. beruházási elem: Felszínalaktani érték védelem a Börzsönyben
4.a) A Honti-szakadék veszélymentesítése, invazív növény mentesítése, valamint szemléletformálási tevékenység (Tanösvény kialakítás)
Honti-szakadék tanösvény
A tanösvény nyomvonalának hosszúsága összesen 225 méter, ahol a ferde szakasz figyelembevételével, és a rézsűfelületek morzsolódása, lemosódása következtében a járófelületről a kőzetanyag elbontása, továbbá az árok két bukógátjánál a csészék környezetében a kőhiányok pótlása szükséges. A területről ki kell vágni 15 db fát, melyek stabilitása veszélyes lehet, medertisztítást kell végezni, és egy hordalékfogó gereben is kialakításra kerül, továbbá a látogatók pihenését, kulturált időtöltését szolgáló 2 db turista asztal és pad kerül kiépítésre.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban található.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421131-1
További tárgyak:44423200-3
90500000-2
44522000-5
44423700-8
44423740-0
90714000-5
34928320-7
39121200-8
39113300-0
45262500-6
45262510-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 149893648
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 158/25/2015 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0058 azonosítószámú, „Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/03/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közmű-Alagút Zrt.
Postai cím: Táncsics M. u. 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
Telefon: +36 306468762
E-mail: iroda@kozmuep.hu
Fax: +36 17978802
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 149900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 149893648 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 149893648 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 152510065 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 49 , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Alpin technikával végzendő munkák 24,5 %
Gépi föld- és sziklamunka 24,5 %
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Via-Aba Környezetvédelmi, Energiagazdálkodási, Közmű- és Útépítő Kft. (név) 1149 Budapest, Répásy Mihály u. 13. fsz. 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Inverbau Team Építőipari Kft. (név) 1031 Budapest, Nánási u. 1/b. C ép. 2/521. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Közmű-Alagút Zrt. (név) 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0058 azonosítószámú, „Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben” című projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/02/18 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/30 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------