Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.04.18.
Iktatószám: 3547/2016
CPV Kód: 50117000-8
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: METROWAGONMASH Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása
Hivatkozási szám: TB-338/14
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50117000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50117000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés Budapest M3 metróvonalát kiszolgáló metrókocsik korszerűsítéssel egybekötött felújítására a Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVH/VF/3308/2/2014. ügyiratszámon kiadott elvi előzetes típusengedélyben meghatározottak alapján a BKV Zrt. által megfogalmazott követelményeknek megfelelően, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása.
A korszerűsítéssel egybekötött felújítás 222 db motorkocsira terjed ki.
Megrendelő az előzőekben meghatározott mennyiségtől eltérhet, további legfeljebb 42 db motorkocsi korszerűsítéssel egybekötött felújítása tekintetében.
Megrendelő opcióként jogosult megrendelni:
- az előzőek szerinti mennyiségi eltérés megrendelésétől függően (a járműfelújítás részeként kiszerelt, de beépítésre nem került) legfeljebb 6 db AVR fedélzeti egység felújítását, valamint
- 10 db új AVR fedélzeti egység szállítását és beépítését a vezérkocsinak megfelelően korszerűsített járművekbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 162 - 297689

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: METROWAGONMASH Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolontsov u. 4.
Város: Mytishchi
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám:
Ország: RU
E-mail: markuda@metrowagonmash.ru
Telefon: + 7 495 582 56 16
Internetcím(ek): (URL) www.metrowagonmash.ru
Fax: +7 495 581 12 56
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 261 348 904 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2016. március 4.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50117000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés Budapest M3 metróvonalát kiszolgáló metrókocsik korszerűsítéssel egybekötött felújítására a Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVH/VF/3308/2/2014. ügyiratszámon kiadott elvi előzetes típusengedélyben meghatározottak alapján a BKV Zrt. által megfogalmazott követelményeknek megfelelően, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 261 348 904
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: METROWAGONMASH Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolontsov u. 4.
Város: Mytishchi
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám:
Ország: RU
E-mail: markuda@metrowagonmash.ru
Telefon: + 7 495 582 56 16
Internetcím(ek): (URL) www.metrowagonmash.ru
Fax: +7 495 581 12 56
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A korszerűtlenebb vontatómotor helyett vállalkozó a módosítás nyomán aszinkron hajtást fog beépíteni. A közbeszerzési kiírás lehetőséget biztosított arra, hogy a hajtásrendszer korszerűsítésénél új egyenáramú vagy új váltakozó áramú motort is megajánlhassanak ajánlattevők. Mindez a bírálati szempontok között is megjelent, 1-es súlyszámmal (1%), részszempontként szerepelt a Vontatómotor alapkonstrukciója.Az érintett bírálati részszempont esetén a maximális 100 pontot kapta az a megajánlás, amely a korszerűbb, aszinkron hajtást ajánlotta meg, és mindössze 1 pontot kapott az a megajánlás, ami az egyenáramú hajtást tartalmazta.Vállalkozó utóbbi konstrukcióra 1 pontot kapott. A szerződés módosítási alapján tehát most a korszerűbb, aszinkron hajtás kerül beépítésre a járművek felújítása során.Ez a megoldás megegyezik a BKV preferenciáival, kedvező, mint ahogy tükröződött ez a közbeszerzési eljárásban a vonatkozó bírálati szempont pontozásánál is.Banki adatok és kapcsolattartók is módosultak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A korszerűtlenebb vontatómotor helyett vállalkozó a módosítás nyomán aszinkron hajtást fog beépíteni. A közbeszerzési kiírás lehetőséget biztosított arra, hogy a hajtásrendszer korszerűsítésénél új egyenáramú vagy új váltakozó áramú motort is megajánlhassanak ajánlattevők. Mindez a bírálati szempontok között is megjelent, 1-es súlyszámmal (1%), részszempontként szerepelt a Vontatómotor alapkonstrukciója.Az érintett bírálati részszempont esetén a maximális 100 pontot kapta az a megajánlás, amely a korszerűbb, aszinkron hajtást ajánlotta meg, és mindössze 1 pontot kapott az a megajánlás, ami az egyenáramú hajtást tartalmazta.Vállalkozó utóbbi konstrukcióra 1 pontot kapott. A szerződés módosítási alapján tehát most a korszerűbb, aszinkron hajtás kerül beépítésre a járművek felújítása során.Ez a megoldás megegyezik a BKV preferenciáival, kedvező, mint ahogy tükröződött ez a közbeszerzési eljárásban a vonatkozó bírálati szempont pontozásánál is.Banki adatok és kapcsolattartók is módosultak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 261 348 904 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 261 348 904 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben