Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/25
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2015.03.02.
Iktatószám:3356/2015
CPV Kód:79530000-8
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Csongrád Megyei Főügyészség
Teljesítés helye:1.Csongrád Megyei Főügyészség (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.) 2.Szegedi Nyomozó Ügyészség (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.) 3.Szegedi Járási Ügyészség (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 4.Csongrádi Járási Ügyészség (6640 Csongrád, Szentháromság tér 10.) 5.Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.) 6.Makói Járási Ügyészség (6900 Makó, Megyeház u. 2.) 7.Szentesi Járási Ügyészség (6600 Szentes, Erzsébet tér 4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságügyi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Csongrád Megyei Főügyészség
Postai cím: Stefánia sétány 10.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Csáki Teodóra
Telefon: 06 62622685
E-mail: csaki.teodora@mku.hu
Fax: 06 62622689
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mklu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): igazságügyi tevékenység
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1.Csongrád Megyei Főügyészség (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.)
2.Szegedi Nyomozó Ügyészség (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.)
3.Szegedi Járási Ügyészség (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.)
4.Csongrádi Járási Ügyészség (6640 Csongrád, Szentháromság tér 10.)
5.Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.)
6.Makói Járási Ügyészség (6900 Makó, Megyeház u. 2.)
7.Szentesi Járási Ügyészség (6600 Szentes, Erzsébet tér 4.)
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 48
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 49900000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási keretszerződés fordítási tevékenység végzésére Csongrád megye ügyészi szervei részére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79530000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási keretszerződés kötése a Csongrád Megyei Főügyészség, valamint a hozzá tartozó 6 szervezeti egység részére jogi szakszövegek nem hiteles fordítására (bármely idegen nyelvről magyarra, magyarról bármely idegen nyelvre, legjelentősebb mértékben román, német, szerb, albán, bolgár, angol, spanyol, török, francia, olasz, horvát nyelven) lektorálással és korrektúra nélkül.
A fordítás mennyisége összességében 1800+200 % oldal/év
A szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt nettó 49 900 000,-Ft.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a napokban meghatározott vállalási határidő esetén naponta az adott Megrendelés értékének 5%-a, az órákban meghatározott vállalási határidő esetén óránként az adott Megrendelés értékének 5%-a.
A vállalási határidő kétszeresén túli késedelem esetén Megrendelő jogosult elállni a Megrendeléstől és az adott Megrendelés 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
2.Vállalkozó nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsult Megrendelés nettó ellenértékének 100 %-a. A Megrendelés meghiúsulásának tekintendő különösen, ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében bekövetkező okból és felróhatóan meghiúsul. (Kivéve a vis maior esetét.)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét havonta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdés szerint, 30 napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 130.§ (1) bekezdése szerint.
Ajánlattevő előlegre nem jogosult.
A megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek, illetve a létrejött szerződés alapján a kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattevők nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
-Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll.
-Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
-Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-a szerint kell eljárni.
-A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 310/2011. Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásáig lezárt utolsó kettő (2) üzleti év saját vagy jogelődje - működési formájának megfelelő - a számviteli jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és eredménykimutatását, amennyiben a letelepedése szerinti ország jogrendje előírja közzétételét.
Amennyiben a beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás elérhető a céginformációs adatbázisban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon), akkor nem szükséges a dokumentum csatolása az ajánlatban.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (fordítási tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik az P1) pontban kért irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő köteles kiegészítő tájékoztatás kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról, alátámasztva a jogi formát, amelyben nem lehetséges beszámoló benyújtása.
Ajánlatkérő a költségvetési szervek vonatkozásában igazolási módként a Magyar Államkincstár honlapján található utolsó kettő év lezárt intézményi beszámolóját fogadja el.
P2) A 310/2011. Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P2) pontban kért irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő köteles kiegészítő tájékoztatás kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról, alátámasztva a jogi formát, amelyben nem lehetséges árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55.§-ban és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadók.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) az eljárást megindító felhívás feladásáig lezárt utolsó kettő (2) üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt (A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételnek. Ebben az esetben a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.);
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (fordítási tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a 20 millió forintot.
P2) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el a nettó 45 millió forintot.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014.2.26-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 20 millió Ft-ot.
Költségvetési szerv vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha utolsó kettő év mindegyikében, lezárt intézményi beszámolójában, a 98. Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetés tárgyévi bevételek sorában a teljesítés összege meghaladja a módosított előirányzat összegét.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya (fordítási szolgáltatás) szerinti munkák elvégzésére vonatkozó referenciák ismertetését, megadva:
# a teljesítés idejét (év/hó/nap);
# a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
# az ellenszolgáltatás nettó összegét;
# a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában;
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (6) bekezdése szerint ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésbe részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, felsőfokú végzettséget igazoló, továbbá a szakfordítói képesítést/ sikeres szakfordítói vizsga letételét igazoló okiratok, oklevelek, bizonyítványok, vagy a szakfordítói igazolványuk, idegen anyanyelvű szakember esetén a felsőfokú végzettség mellett a magyar nyelv felsőfokú ismeretét igazoló okmány másolatának csatolásával. akiket be kíván von¬ni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi fordítási/tolmácsolási feladatban is részt vett, úgy az egyes feladatok során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Egy szakember több nyelvnél is bevonható, ha az előírt alkalmassági feltételeket a megjelölt nyelvek mindegyikében igazolja.
Valamennyi bemutatott szakemberek esetében be kell mutatni a büntetőjogi szaknyelvben történő jártasságát, továbbá a nemzetközi bűnügyi együttműködési keretegyezmény (jogsegély) terén szerzett ismereteit;
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó 45 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzés tárgya (fordítási szolgáltatás) szerinti munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal.
M2) a szerződés teljesítéséhez a tárgyban kiemelt nyelveken román, német, szerb, albán, bolgár, angol, spanyol, török, francia, olasz, horvát, nyelvenként legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel, adott nyelvből szakfordítói képesítéssel, vagy szakfordítói igazolvánnyal, vagy szakfordítói vizsgával és legalább 36 hónapos szakfordítási tevékenységben szerzett gyakorlattal rendelkező szakfordítóval, akik büntetőjogi szaknyelvben, vagy a nemzetközi bűnügyi együttműködési keretegyezmény (jogsegély) terén fordítási tapasztalattal, rendelkeznek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról
7/1986. (VI. 26.) IM rendelet a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
A fordítás súlyozott ajánlati ára (Ft/karakter)75
A szerkesztés felára a fordítás árának %-ban (%)10
A lektorálás felára a fordítás árának %-ban (%)10
A megajánlott ártartás mértéke hónapokban kifejezve (min. 12 hónap, max. 36 hónap)5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap ) Időpont: 9:30
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 9:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 9:30
Hely: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. § rendelkezései szerint történik.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció munkanapokon 8 - 12 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 9.30 óra között vehető át az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb. u. 33.) irodájában, illetve a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint megküldi.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az összes részszempont esetében az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. és a III.2.3. pontjában meghatározott követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Nem cégformában működő ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell a közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
2.Az ajánlattevők a Kbt. 122. § (5) bekezdés szerint fordulhatnak írásban kiegészítő tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez („A” melléklet I. pont). Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban (faxon vagy elektronikus úton) megküldi a választ a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérés esetében ésszerű határidőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 5. munkanapot, az Ajánlatkérői válasz esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapot tekinti.
3.Ajánlatkérő - a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5.A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
6.A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
7.Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetén csatolni kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
8.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az eljárást megindító felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles nyilatkozni a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározottakra vonatkozóan.
9.A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a referenciák értéke vagy az árbevétel nem Ft-ban kerül meghatározásra, ajánlatkérő a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevétel adatok esetében pedig a tárgyév utolsó napján hatályos MNB árfolyamokat veszi figyelembe az átváltáskor.
11.Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti bekötött példányban valamint 1 példány CD-n vagy DVD-n (pdf formátum) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentációban meghatározottak szerint.
12.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
13.Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. A felelős fordítás tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a fordítás tartalma megfelel az eredeti iratnak. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
14.A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésére hivatkozóan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest az alkalmassági követelmények tekintetében szigorúbb feltételeket határozott meg.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 109.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve megjelöli, hogy a Kbt. 109.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza.
16.A Kbt. 110.§ (1) bekezdésre tekintettel a keretmegállapodás alapján történő teljesítés időpontja nem haladhatja meg a keretmegállapodás időbeli hatályát, azaz kizárólag olyan egyedi szerződést köthet a szállító, amely a keretmegállapodás utolsó napján még teljesítésre kerül.
17.A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az Áht. (2011. évi CXCV. törvény) 41. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre - a szerződés megkötéséig köteles az abban foglaltak szerint nyilatkozatot tenni. A nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
18.Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
19.Az ajánlatok munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 - 9:30 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A.III. mellékletében megadott címre.
20.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 4122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 4122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------