Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/4
Beszerzés tárgya:Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”: 1. Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, 50 Hz-es 25 kV-os váltakozó áramú villamosfelsővezeték építés: 51 km; 2. 120/25 kV-os villamos alállomás tervezése és kivitelezése 2 helyszínen; 2.1 Dorog állomáson új vontatási alállomás építése; 2.2 Istvántelek állomáson meglévő vontatási alállomás átépítése nagy- és középfeszültségű technológia,irányítástechnika; 3. Váltófűtés tervezése és kivitelezése: 27 csoport kítérő; 4. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként): 5 km; 5. Összevont vasúti üzemirányító rendszer telepítése (vasút villamosítás részeként); 6. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) állomáson és fázishatáron (vasútvillamosítás részeként): 1 egység 5helyszínen; 7. Vágány elbontása pótlás nélkül Dorog állomáson: 3 700 vm; 8. Kitérőcsere, illetve beépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 61 csoport; 9. Vasútépítés/vágányépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 12,5km; 10. Peronépítés (magasperon kiselemes peronburkolattal) Angyalföld és Esztergom állomásokon: 7 000 m2; 11. Peronaluljáró építése Angyalföld állomáson; 12. Vasúti perontető felújítása és hosszabbítása Újpest megállóhelyen; 13. Vasúti perontető építése (Angyalföld és Esztergom állomásokon); 14. Volánbusz perontető építése Esztergom állomásnál; 15. Vasúti üzemi épület építése Óbuda és Esztergom állomáson; 16. Felvételi épület átépítése Dorog és Esztergom állomáson, valamint Klotildliget megállóhelyen; 17. Autóbusz megállók építése a hozzájáró úttal együtt Dorog állomáson; 18. 12 állásos buszpályaudvar építése a tároló teleppel és hozzájáró utakkal együtt Esztergom állomásnál; 19. Körforgalom építése Esztergom állomásnál a hozzájáruló utakhoz csatlakozva: 2 db; 20. Volánbusz üzemi épület építése Esztergom állomásnál: 2 helyszínen; 21. Biztosítóberendezés átalakítása Angyalföld és Dorog állomásokon; 22. Az előzőekben felsorolt feladatok időbeli, térbeli és pénzügyi összefogása, irányítása, a projekt koordinációs feladatok teljes körű ellátása.; 23. A kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.01.11.
Iktatószám:28252/2015
CPV Kód:45234160-5;45234100-7;45234116-2;45234170-8;45234181-8;45317200-4;71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361 4368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +361 4368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
„Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”:
1. Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, 50 Hz-es 25 kV-os váltakozó áramú villamosfelsővezeték építés: 51 km;
2. 120/25 kV-os villamos alállomás tervezése és kivitelezése 2 helyszínen;
2.1 Dorog állomáson új vontatási alállomás építése;
2.2 Istvántelek állomáson meglévő vontatási alállomás átépítése nagy- és középfeszültségű technológia,irányítástechnika;
3. Váltófűtés tervezése és kivitelezése: 27 csoport kítérő;
4. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként): 5 km;
5. Összevont vasúti üzemirányító rendszer telepítése (vasút villamosítás részeként);
6. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) állomáson és fázishatáron (vasútvillamosítás részeként): 1 egység 5helyszínen;
7. Vágány elbontása pótlás nélkül Dorog állomáson: 3 700 vm;
8. Kitérőcsere, illetve beépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 61 csoport;
9. Vasútépítés/vágányépítés alépítmény megerősítéssel (Angyalföld, Dorog és Esztergom állomásokon): 12,5km;
10. Peronépítés (magasperon kiselemes peronburkolattal) Angyalföld és Esztergom állomásokon: 7 000 m2;
11. Peronaluljáró építése Angyalföld állomáson;
12. Vasúti perontető felújítása és hosszabbítása Újpest megállóhelyen;
13. Vasúti perontető építése (Angyalföld és Esztergom állomásokon);
14. Volánbusz perontető építése Esztergom állomásnál;
15. Vasúti üzemi épület építése Óbuda és Esztergom állomáson;
16. Felvételi épület átépítése Dorog és Esztergom állomáson, valamint Klotildliget megállóhelyen;
17. Autóbusz megállók építése a hozzájáró úttal együtt Dorog állomáson;
18. 12 állásos buszpályaudvar építése a tároló teleppel és hozzájáró utakkal együtt Esztergom állomásnál;
19. Körforgalom építése Esztergom állomásnál a hozzájáruló utakhoz csatlakozva: 2 db;
20. Volánbusz üzemi épület építése Esztergom állomásnál: 2 helyszínen;
21. Biztosítóberendezés átalakítása Angyalföld és Dorog állomásokon;
22. Az előzőekben felsorolt feladatok időbeli, térbeli és pénzügyi összefogása, irányítása, a projekt koordinációs feladatok teljes körű ellátása.;
23. A kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234160-5
További tárgyak:45234100-7
45234116-2
45234170-8
45234181-8
45317200-4
71320000-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 21912 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 211 - 382079 2015/10/30 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/10/27 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett:
2016/01/14 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
2016/01/14 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.8)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
2016/01/14 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
Helyesen:
2016/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 30 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
Az Ajánlatkérési dokumentáció módosítással érintett részei:
- Ajánlatkérési dokumentáció, 4/A-4/B kötet mennyiségkimutatás
A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:
- A módosít ajánlatkérési dokumentáció 4/A-4/B kötet: személyesen átvehető munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2015/S 211-382079 hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címen.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2016/01/04 (nap/hónap/év)