Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.12.12.
Iktatószám: 25945/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2;71334000-8
Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Szekszárd város közigazgatási területe;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Béla király tér 8.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mechlerné Letenyei Hédi
Telefon: +36 74504100
E-mail: hedi.mechler-letenyei@szekszard.hu
Fax: +36 74412719
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 16006210
E-mail: kozbeszerzes@eie.hu
Fax: +36 17810199
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Szekszárd város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0235 és a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0239 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Szekszárd város közigazgatási területe;
NUTS-kód HU233
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/05/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Szekszárd város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0235 és a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0239 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
Közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó feladata az I. és II. ütem esetén:
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
I. ütem: „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I (Alsó-Páskum, Alsóváros, Bakta, Bartina, Bottyánhegy,Cinka,Csatár,Előhegy,Északi kertváros,Felsőváros, Hosszúvölgy, Palánk, Parászta, Séd-völgy, Szölőhegy városrészek)”
Világítótestek felszerelése:
• 278 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 506 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 70 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 93 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 211 db minimum 1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 46 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 199 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 410 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 317 db minimum 4100 lm fényáramú fényforrású, maximum 41 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 91 db minimum 5300 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 64 db minimum 6700 lm fényáramú fényforrású, maximum 65 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 50 db minimum 8400 lm fényáramú fényforrású, maximum 95 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 31 db minimum 10100 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 83 db minimum 8100 lm fényáramú fényforrású, maximum 78 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 6 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
A korszerűsítés keretében 2.455 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 2.455 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint.
II. ütem:„Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II (Városközpont, Mérey ltp., Miklósváros, Tambov és Újváros városrészek)”
Világítótestek felszerelése és lámpatestek átalakítása:
• 3 db Lámpatest átalakítása 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel
• 4 db Lámpatest átalakítása 1x150W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel
• 27 db Lámpatest átalakítása 1x50W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel
• 1 db Lámpatest átalakítása 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel
• 174 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 246 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 10 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 303 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 77 db minimum 1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 21 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 36 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 162 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 347 db minimum 4100 lm fényáramú fényforrású, maximum 41 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 135 db minimum 5300 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 82 db minimum 6700 lm fényáramú fényforrású, maximum 65 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 22 db minimum 10100 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 122 db minimum 8100 lm fényáramú fényforrású, maximum 78 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 129 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
A korszerűsítés keretében 1.866 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 1.866 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. A korszerűsítés során 27 darab lámpatestbe 1x50W nagynyomású Nátriumlámpa, 1 darab lámpatestbe 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa, 3 darab lámpatestbe 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa és 4 darab lámpatestbe 1x150W nagynyomású Nátriumlámpa kerül elektronikus előtéttel.
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. Vállalkozó feladata a beruházással érintett közvilágítás üzembe helyezése. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata az I. és II. ütem vonatkozásában mindösszesen 4321 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezési szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább az átlagos heti ~304 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
71334000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 548446200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 160 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű vállalkozói díj -kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) (1.1.Egyösszegű vállalkozói díj-kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) az (I. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0235 esetén Súlyszám:30; 1.2. Egyösszegű vállalkozói díj -kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) az (II. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0239 esetén Súlyszám:30) 60
Jótállási idő LED világítótestre és tápegységre(egész hónapokban megadva. Minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) - (hónap). 10
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva -minimum 0,10%-nap vállalható és maximum 1,00%/nap értékelhető-) -(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva -minimum 5% vállalható és maximum 15,00% értékelhető-) (%). 15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4245 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/07 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10608 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/06/11 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A vállalkozási szerződés 1. számú melléklete módosul az alábbiak szerint:
A módosítás a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő, a közbeszerzési dokumentáció 95. oldalán található főösszesítő táblázat lámpatest összetételét érinti. A szerződés módosítását és új típusú lámpatestek (magasabb műszaki színvonalú) bevonását a műszaki szükségesség indokolta. A műszaki szükségesség azonban semmilyen módon nem befolyásolja a kedvezményezett által a pályázatában vállalt indikátorok teljesülését. A lámpatest összetétel módosítása sem darabszámban, sem teljesítményben nem tér el az eredeti vállalástól ez által a BMR megváltozását nem eredményezi.
A módosítás a Vállalkozói díj mértékét nem befolyásolja, a Vállalkozói díj változatlan marad mindkét ütem (KEOP 5.5.0/A/12-2013-0235 és KEOP 5.5.0/A/12-2013-0239) tekintetében.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Mivel a közbeszerzés kiírása tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés megkötésére irányult ezért a megvalósítást megelőzte a részletes kiviteli tervek elkészítése és szolgáltatói engedélyeztetése. A kiviteli tervezés során a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0239 kódszámú pályázat esetében felmerültek olyan helyszínek, amelyek esetében korábbi pályázatok fenntartási kötelezettségei miatt a kettős finanszírozás elkerülése végett nem volt megvalósítható a lámpatest csere. Mivel a fenti módosulás a kiviteli tervezés során, a Vállalkozási szerződés hatályba lépését követően merült fel, ezért az, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időpontjában sem volt előre látható. A dokumentációban megtalálható 115 db megvalósítási helyszín közül ez összesen 3 db helyszínt érintett. Ezek tételesen az alábbiak voltak:
Kimaradó helyszínek:
• 1822/2 Hrsz. Piactér: A 1822/2 hrsz. vonatkozásában nem lehetséges a lámpatestek kicserélése egy másik projekt (DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001) keretében korábban kicserélésre kerültek. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a 1822/2 hrsz.-on nem történt meg a lámpatestek kicserélése jelen projekt keretében.
A 1822/2 hrsz.-en a Pályázati dokumentáció szerinti felmérés alapján cserélendő lámpatestek, a Támogatási Szerződésben szereplő további Megvalósítási helyszíneken kerültek maradéktalanul elhelyezésre. Így, a Támogatási Szerződésben és Pályázati dokumentációban szereplő teljes mennyiségű lámpatest lecserélésre került, az összes lecserélt lámpatest darabszáma nem változott.
A fenti eltérés oka, hogy a Pályázati dokumentáció összeállításához szükséges felmérések 2012-ben történtek, a pályázat beadását megelőzően, amikor a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 projekt megvalósítása még nem kezdődött meg, így a fenti átfedés a 1822/2 hrsz.-on a Vállalkozói szerződés megkötését követően, a kiviteli tervezés időszakában vált nyilvánvalóvá.
A fentiek a Kiviteli tervekkel összhangban kerültek megvalósításra.
A fenti módosítás a Támogatási szerződésben vállalt indikátorok értékében, a BMR értékében, a projekt céljaiban, és egyéb projektet befolyásoló tényezőkben sem eredményez változást.
• 1819 Hrsz. Megyeháza előtti utca: A 1819 hrsz. vonatkozásában nem lehetséges a lámpatestek kicserélése egy másik projekt (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006) keretében korábban kicserélésre kerültek. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a 1819 hrsz.-on nem történt meg a lámpatestek kicserélése jelen projekt keretében.
A 1819 hrsz.-en a Pályázati dokumentáció szerinti felmérés alapján cserélendő lámpatestek, a Támogatási Szerződésben szereplő további Megvalósítási helyszíneken kerültek maradéktalanul elhelyezésre. Így, a Támogatási Szerződésben és Pályázati dokumentációban szereplő teljes mennyiségű lámpatest lecserélésre került, az összes lecserélt lámpatest darabszáma nem változott.
A fenti eltérés oka, hogy a Pályázati dokumentáció összeállításához szükséges felmérések 2012-ben történtek, a pályázat beadását megelőzően, amikor a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 projekt megvalósítása még nem kezdődött meg, így a fenti átfedés a 1819 hrsz.-on a Vállalkozói szerződés megkötését követően, a kiviteli tervezés időszakában vált nyilvánvalóvá. A fentiek a Kiviteli tervekkel összhangban kerültek megvalósításra.
A fenti módosítás a Támogatási szerződésben vállalt indikátorok értékében, a BMR értékében, a projekt céljaiban, és egyéb projektet befolyásoló tényezőkben sem eredményez változást.
• 2709/14 Hrsz. Babits Mihály művelődési ház mögötti park: A 2709/14 hrsz. vonatkozásában nem lehetséges a lámpatestek kicserélése egy másik projekt (TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010) keretében korábban kicserélésre kerültek. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a 2709/14 hrsz.-on nem történt meg a lámpatestek kicserélése jelen projekt keretében.
A 2709/14 hrsz.-en a Pályázati dokumentáció szerinti felmérés alapján cserélendő lámpatestek, a Támogatási Szerződésben szereplő további Megvalósítási helyszíneken kerültek maradéktalanul elhelyezésre. Így, a Támogatási Szerződésben és Pályázati dokumentációban szereplő teljes mennyiségű lámpatest lecserélésre került, az összes lecserélt lámpatest darabszáma nem változott.
A fenti eltérés oka, hogy a Pályázati dokumentáció összeállításához szükséges felmérések 2012-ben történtek, a pályázat beadását megelőzően, amikor a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 projekt megvalósítása még nem kezdődött meg, így a fenti átfedés a 2709/14 hrsz.-on a Vállalkozói szerződés megkötését követően, a kiviteli tervezés időszakában vált nyilvánvalóvá. A fentiek a Kiviteli tervekkel összhangban kerültek megvalósításra.
A fenti módosítás a Támogatási szerződésben vállalt indikátorok értékében, a BMR értékében, a projekt céljaiban, és egyéb projektet befolyásoló tényezőkben sem eredményez változást.
Ezen változások - kimaradt helyszínek - a támogatási szerződésben vállalt 1901 db lámpatest és a megvalósított 1901 db lámpatest tekintetében összesen 26 db lámpatestet érintettek. Ezen lámpatestek azonban a többi megvalósítási helyszínen felszerelésre kerültek. A változás nem érinti a pályázatban vállalt indikátorokat és nem érinti a BMR-t.
Változással érintett helyszínek:
A KEOP 5.5.0./A/12-2013-0239 kódszámú pályázat esetében, a kiviteli tervezés során több olyan helyszín is felmerült, melyek az eredeti felmérés és a területileg illetékes szolgáltató által rendelkezésre bocsátott lámpatest leltár alapján korrekcióra szorultak. Ennek oka, hogy az áramszolgáltató birtokában lévő leltári adatok pontatlannak bizonyultak ill. a tételes felmérés során az utcák egymásba fonódása okán sok esetben a két utca találkozásánál lévő lámpatestek rossz helyrajzi számon kerültek rögzítésre. Ez az oka annak, hogy műszaki szükségesség okán új típusú lámpatestek bevonására volt szükség, melyet a korábbi változáskezelés kapcsán megküldtünk Önöknek. Ezen eltérések szintén nem érintik a pályázatban vállalt indikátorokat ill. a BMR-t. A lámpatestek áthelyezésével nem változtak meg a beépített teljesítményre, a darabszámra, a széndioxid kibocsátás csökkentésére tett vállalások sem. Az áthelyezéssel érintett helyszínek listáját az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza, mely a vállalkozási szerződésben módosításra került.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/10/22 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő egyetért a szerződésmódosításban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/09 (év/hó/nap)